RvT & RvA

Sardes heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie wat betreft de bedrijfsvoering, de managementstrategie en het organisatiebeleid van Sardes. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en geeft zij adviezen op basis van deskundigheid en inzicht . Tevens is de Raad verantwoordelijk voor de goedkeuring  van de belangrijkste besluiten. De verhouding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in een bestuursreglement. 

De heer Alfons Timmerhuis (voorzitter)
Mevrouw Monique Wittebol
De heer Hans Hooghoff 
De heer Frank de Wit
De heer Leo van de Sande

 

Raad van Advies

De Raad van Advies brengt onafhankelijk, kritisch, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan de directie van Sardes.

Niko Persoon - zelfstandig adviseur / toezichthouder
Ewald van Vliet - voorzitter CvB Lucas Onderwijs Den Haag
Liesbeth van Welie - zelfstandig adviseur/associate Sardes
Ewald Weiss - voorzitter CvB SOVOP Amsterdam
Paul van Maanen - voorzitter CvB ROC Midden Nederland
Peter Notten - zelfstandig adviseur

Erkende kwaliteit bij Sardes