Sardes leerstoel

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Leiden. Deze Sardes-leerstoel is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden.

Die effecten worden bestudeerd in het kader van actuele discussies, zoals:
 •  de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en talentoptimalisatie,
 •  opbrengstgericht werken,
 •  selectie en differentiatie in de klas,
 •  passend onderwijs
 •  en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs.

Scholen en leraren moeten weloverwogen en onbevooroordeelde keuzes maken hoe zij aandacht geven aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij de sociaal-maatschappelijke doelen van het onderwijs in de gaten houden. De rol van de leraar zal daarom in het onderzoek van Denessen een belangrijke plek innemen.

Over Eddie Denessen

Dr. Eddie Denessen  (1970) is sinds 1994 verbonden aan de opleiding Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2010 als universitair hoofddocent. Hij heeft onderzoek gedaan naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen.

 

Over Sardes en de leerstoel

De werkwijze van Sardes wordt gekenmerkt door een bundeling van onderzoek, advies, ontwikkeling en scholing. Sardes neemt in Nederland een unieke positie in als 'kennismakelaar' en 'kennisontwikkelaar': een onafhankelijk instituut dat wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van onderwijs, opvoeding en zorg bijhoudt en vertaalt in aanbevelingen voor beleidsmakers en praktische toepassingen voor professionals op de werkvloer. Sardes werkt daarom graag samen met kennisinstellingen en R&D-organisaties. De bijzondere en inmiddels structurele relatie met de Leidse Universiteit stelt ons in staat om de inbreng van onderzoek en theorievorming in het werk van Sardes te versterken.


Meer lezen

Oratie Denessen (260617) - Verantwoord omgaan met verschillen: sociaal-culturele achtergrond en differentiatie in het onderwijs.

Artikel: 'Zet kinderen van verschillende niveaus bij elkaar'

Artikel: 'Gedifferentieerd onderwijs vergroot juist ongelijke kansen'