Schoolplannen

Van een bestuurlijk koersplan naar heldere schoolplannen

 

Namens besturen ondersteunen wij scholen bij het vertalen van de bestuursstrategie naar hun eigen context. Met een schoolplan dat zich richt naar die strategie en waarin heldere resultaten zijn beschreven, weet u dat uw scholen aan de juiste zaken werken.  Dit schoolplan biedt daarmee tegelijk een basis waarop vorderingen van de school binnen de bestuursstrategie meetbaar zijn.

Hierin gebruiken wij overzichten van OpenInfo.nl, dat op schoolniveau openbare data inzichtelijk maakt.