Schoolplannen

Van een bestuurlijk koersplan naar heldere schoolplannen

Namens besturen ondersteunen wij scholen bij het vertalen van de bestuursstrategie naar hun eigen context. Met een schoolplan dat zich richt naar die strategie en waarin heldere resultaten zijn beschreven, weet u dat uw scholen aan de juiste zaken werken.  Dit schoolplan biedt daarmee tegelijk een basis waarop vorderingen van de school binnen de bestuursstrategie meetbaar zijn.

Hierin gebruiken wij overzichten van OpenInfo.nl, dat op schoolniveau openbare data inzichtelijk maakt. Dit geeft een erg mooi resultaat: Vrijwel alle beschikbare openbare data die relevant zijn voor uw basisschool, overzichtelijk weergegeven in één rapport!  Het bevat o.a. demografische gegevens van de wijk; eindtoets-gegevens; referentieniveaus; uitstroomgegevens; leerlingenaantal, -ontwikkeling en -prognose; postcode van de leerlingen. En dat niet alleen van de eigen school, maar ook van de 10 dichtstbijzijnde scholen. 

 
Geen behoefte aan een rapport, maar wel benieuwd naar de info? Kijk dan ook op allecijfers.nl, waar veel van deze informatie gratis is in te zien.