Toekomstbestendige strategie

Onze strategische en data-gestuurde analyse maakt uw strategie toekomstbestendig.

Wilt u, als schoolbestuurder, een gefundeerde en toekomstbestendige strategie ontwikkelen, begin dan bij een omgevingsanalyse. Een gedegen omgevingsanalyse is onontbeerlijk bij het strategisch kijken naar de toekomst, rekening houdend met verschillende scenario’s. Sardes kan uw organisatie en de omgeving waarin deze functioneert, in kaart brengen. We maken daarbij gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare gegevens (big data) en leggen verbanden met de onderwijsontwikkelingen. De bestuurlijke focus op onderwijsresultaten en financiële kaders verbreden we door het betrekken van ontwikkelingen zoals krimp, doorgaande veranderingen in de samenleving en nieuwe regelgeving. Zo zorgen we dat ontwikkelingen die de toekomst van de organisatie beïnvloeden aan het licht komen. Afhankelijk van de behoeften en gebruiken van het bestuur, doen we dit in een interactief proces tussen Sardes en bestuurders. 

 

Strategische vragen

Het besturen van een onderwijsorganisatie brengt strategische vragen met zich mee in twee belangrijke vormen:

1. Wat is de beste strategie voor de komende jaren?
    Bijvoorbeeld: een primair onderwijs bestuur in Friesland wil in de toekomst
    thuisnabij onderwijs bieden en gelijke kansen voor alle Fries kinderen.
    Welke strategie past daarbij?

2. Wat is de beste strategie bij het omgaan met een gebeurtenis of ontwikkeling?
    Bijvoorbeeld: is fuseren met een ander bestuur de beste optie?

 

Hoe gaat Sardes te werk?

Inmiddels heeft Sardes meerdere schoolbesturen, in het primair en voortgezet onderwijs, ondersteund bij het proces van strategiebepaling. Onze opdrachtgevers waarderen de data-gestuurde aanpak die verrassende inzichten oplevert. De adviseurs van Sardes starten niet vanuit een specifieke hypothese, maar kijken met een open blik naar alle relevante data. Zo herkennen we onderliggende patronen en verbanden en lukt het om tot nieuwe, relevante inzichten te komen.

Het proces dat wij met u doorlopen om een strategie voor de toekomst te ontwikkelen bestaat uit de volgende drie stappen:

Wat weten we?        Stap 1: data- en informatieverzameling.
Wat zegt dit?            Stap 2: betekenisvolle ordeningen van de data en informatie.
Waar leidt dit toe?  Stap 3: opties en scenario’s.

 

Meer weten?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Wilt u op de hoogte blijven, schrijft u zich dan hier in voor de themamails over Strategie en bestuur.

Bekijk ook eens ons animatie over Strategische Besturen.

Sardes Special 21, september 2017 - Strategisch besturen in het onderwijs.

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier.