Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en loopt tot en met 2018. Sardes levert een adviseur ter ondersteuning van het projectteam Tel mee met Taal.

 

Twee sporen

Tel mee met Taal beoogt laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen. En door het probleem aan te pakken in de context waarin mensen ertegenaan lopen. Iemand kan bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van de bijsluiter van een medicijn. Of het lastig vinden om een formulier op de computer in te vullen.

 

Meer dan taal

Onder ‘geletterdheid’ valt alles wat met taal te maken heeft – en meer: spreken, lezen, schrijven en luisteren, maar ook gecijferdheid. En het gebruik van alledaagse technologieën om te communiceren en informatie te werken.

 

Partijen verbinden

Een belangrijke doelstelling van Tel mee met Taal is dat verschillende partijen zich blijvend met elkaar verbinden om laaggeletterdheid in hun regio samen aan te pakken – en te voorkomen. Denk aan gemeenten, vrijwilligersorganisaties, taalaanbieders, zorginstellingen, buurthuizen, scholen, bibliotheken en werkgevers.

 

Meer lezen?

http://www.telmeemettaal.nl/

Factsheet Tel mee met Taal 2016 - 2018