Ervaringen van onze junior onderzoekers/adviseurs

Ben je benieuwd of een baan als junior onderzoeker/adviseur bij Sardes bij je past? Lees de ervaringen van onze huidige junior onderzoekers/adviseurs: Iris, Emiel, Yasamin en Carlijn.

Iris

In de zomer van 2021 begon ik als junior onderzoeker en adviseur bij Sardes. Ik had net mijn bachelor studie ontwikkelingspsychologie en master preventieve jeugdhulp en opvoeding afgerond. Hoewel ik al kort kennis had gemaakt met de wereld van het onderwijsachterstandenbeleid (tijdens mijn masterstage) en met de praktijk (tijdens mijn werk in de kinderopvang en op scholen), ging er bij Sardes een wereld voor me open. Gelukkig kreeg ik de kans om voor allerlei verschillende projecten aan de slag te gaan. Ik mocht onder andere mee naar bijeenkomsten over inclusief onderwijs, ik interviewde vmbo-leerlingen over leesmotivatie, ik ging met een collega mee naar een audit op een peutergroep en ik evalueerde met een andere collega het vve-beleid van een gemeente. Zo leerde ik in korte tijd veel: zowel als het gaat om inhoudelijke kennis, als om vaardigheden (schrijven, projectmanagement, presenteren, procesbegeleiding, etc.). Wat ik vooral leuk vind is dat we bij ieder project heel duidelijk bezig zijn met het verbinden van de praktijk, het beleid en de wetenschap. Wat werkt er volgens de wetenschap? Hoe zorg je ervoor dat je op beleidsniveau keuzes maakt die de praktijk ten goede komen?

Momenteel werk ik voornamelijk aan projecten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag. Ook geef ik trainingen aan professionals, bijvoorbeeld over educatieve kwaliteit en taalstimulering bij absolute beginners in de Nederlandse taal.

Emiel

Tijdens mijn onderzoeksmaster Onderwijswetenschappen heb ik stage gelopen bij Sardes. Ik heb toen met enkele projecten kennisgemaakt, zoals het opzetten van peuter-kleutergroepen op enkele basisscholen en het monitoren van schakelklassen. Wat mij erg aansprak bij Sardes was de manier van werken; in teamverband en constructief, waarbij ook werd geluisterd naar de mening van de junior of stagiaire. Bovendien helpen veel collega’s je graag in jouw verdere professionele ontwikkeling. Daarnaast kwam ik erachter dat je bij Sardes aan veel verschillende soorten projecten werkt, waardoor je werk altijd uitdagend en interessant blijft. Op dit moment werk ik bijvoorbeeld aan tien verschillende opdrachten tegelijkertijd! Tot slot vond en vind ik de projecten erg impactvol. De projecten bij Sardes dragen bij aan de visie waar Sardes voor staat: ‘Betere kansen bieden aan kinderen en jongeren die het risico lopen om achterop te raken in onderwijs.’

Na het afronden van mijn studie ben ik aangenomen bij Sardes en heb ik, met een beetje geduld, mijn werk goed onder de knie gekregen. Zo begon ik (uiteraard in teamverband) met het ontwikkelen en monitoren van beleid voor gemeenten, het analyseren van data voor landelijke beleidsonderzoeken en het begeleiden van een samenwerkingsverband in het formuleren van een visie op inclusief onderwijs. Geleidelijk aan heb ik meer en andere soorten projecten opgepakt. Zo voer ik tegenwoordig ook zelfstandig casestudies uit op scholen en geef ik trainingen effectief lees- en taalonderwijs aan leerkrachten basisonderwijs.

Yasamin

Ik ben sinds januari van dit jaar werkzaam als junior onderzoeker en ik heb al in een relatief korte periode veel kennis en praktijkervaring opgedaan. Ik woon sinds 2014 in Nederland en ik ben kort na aankomst gestart met de studie Pedagogiek aan de bachelor- en masteropleiding. Na mijn afstuderen werkte ik eerst als opvoedadviseur en onderzoeksassistent, waarbij ik het verband tussen theorie en praktijk probeerde te behouden, wat ik zeer belangrijk vind. Toch bleef ik op zoek naar een baan waarin ik mijn passie voor praktijkgericht onderzoek kon vervullen. Bij Sardes kreeg ik eindelijk de kans om mijn passie waar te maken. Als een Iraanse Nederlander die nog niet zo lang in Nederland woont, heb ik mijn werk bij Sardes als prettig en inclusief ervaren. Ik krijg ondersteuning van mijn leidinggevende, mentor en collega’s, die open staan voor vragen en kort overleg. Mijn focus ligt vooral op de thema’s inclusie en diversiteit, (on)gelijkwaardigheid, nieuwkomers en meertaligheid in het onderwijs. Daarnaast probeer ik ook aan andere thema’s te werken om een breder perspectief te behouden. De verschillende thema’s waar ik aan werk geven mij de mogelijkheid om mijn interesses verder te ontdekken en te verdiepen. Ik ben dan ook blij dat Sardes hier mogelijkheden in biedt.

 

Carlijn

Drie jaar geleden kwam ik bij Sardes binnen als stagiaire tijdens mijn master Youth, Education and Society (UU). Meteen kon ik overal meekijken, luisteren en leren. Bij Sardes is er ruimte om je vast te bijten en te verdiepen in allerlei onderwerpen rondom kinderopvang en onderwijs. Maar wat ik als heel fijn heb ervaren is dat er ook ruimte is om je breed te ontwikkelen en vaardigheden op verschillende thema’s in te zetten. Zo kom je er steeds beter achter welke onderwerpen en werkzaamheden goed bij je passen. Dat doe je binnen een gezellig team waar iedereen elkaar kent en waar je veel samenwerkt om tot het beste resultaat te komen. De vrijheid maar ook zeker de verantwoordelijkheden die ik als junior kreeg, zorgden ervoor dat ik veel heb geleerd. Op de inhoud, maar ook als het gaat om vaardigheden: van het voeren van allerlei soorten interviews en het schrijven van rapporten tot het organiseren van werksessies met schoolbestuurders en begeleiden van gemeentelijke werkgroepen. Momenteel houd ik me veel bezig met het jonge kind en de (kwaliteit van de) kinderopvang, inclusief onderwijs en cultuureducatie. Juist die afwisseling in projecten, rollen en thema’s houdt het werk uitdagend en vooral ook heel leuk!