Mediaopvoeding

Kinderen groeien op in een wereld die steeds meer digitaliseert. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Mediaopvoeding wordt dus steeds belangrijker: het legt de basis voor mediawijsheid. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen! Sardes werkt vanuit het motto: via mediaopvoeding mediawijs!

 

Onze diensten

Onze producten en diensten zijn vooral gericht op ouders en professionals die werken met jonge kinderen. Zij spelen een cruciale rol in mediaopvoeding. Samen met verschillende partners inspireren we de kinderopvang en de onderbouw van het basisonderwijs om meer aandacht te besteden aan mediaopvoeding. Dit doen we door inspiratiebijeenkomsten, workshops en trainingen waarin we laten zien hoe je media op een bewuste en activerende manier kunt inzetten om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Dit vormt de basis voor een doorgaande lijn van mediaopvoeding naar mediawijsheid die in het basis- en voortgezet onderwijs moet worden voortgezet.

 

Onze projecten

Kind&Media: Kind & Media is een project van Sardes en omvat onder andere Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds en per 1 januari 2017 overgenomen door Sardes. Kind & Media is opgezet om een brede groep professionals die werken met kinderen en hun ouders te ondersteunen. Daarbij werken we intensief samen met JVtv, ook wel bekend van Mediasmarties. Kijk ook op de website Kind&Media

Digidreumes: het Kinderopvangfonds heeft het project Digidreumes opgezet. Sardes is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van begeleidende materialen en de training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Voor ouders en professionals is het praktische doeboek Speel Digiwijs! geschreven. Kijk voor meer informatie op www.digidreumes.nl .

Onderzoek mediawijsheid: Sardes doet onderzoek, onder andere in opdracht van het Ministerie van OCW, naar mediawijsheid en de werkwijze en resultaten van Mediawijzer.net.

Bijeenkomsten en scholing

 

Meer lezen?

Rapport Onderzoek Mediawijsheid

Checklist Op zoek naar een geschikte app?

Sardes Special 19 Kind en media #hetbegintmetopvoeden