Froukje Hoobroeckx

Met meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs is steeds duidelijker waar mijn hart ligt: bij taalontwikkeling, kansengelijkheid en ambitiebewust, activerend onderwijs. En dan het liefst allemaal tegelijk!

Neem contact met mij op:

Je kunt bij mij terecht voor

Een advies over vraagstukken en beleid. Maar ook voor een onderwijsontwerp op het gebied van taalontwikkeling. Van begrijpend lezen en luisteren, technisch lezen, leesmotivatie, meertaligheid, taalbewust lesgeven/taalgericht vakonderwijs, interactief taalonderwijs tot taalstimulering. Andere onderwerpen waarin ik mij specialiseer zijn het toepassen van een activerende didactiek, kansengelijkheid en ambitiebewust onderwijs.

Zo ga ik te werk

Door mijn achtergrond als onderwijskundige, met onderwijservaring in het PO en het VO, ben ik gewend om vraagstukken zowel conceptueel als praktisch te benaderen. Het werken in de praktijk heeft me geleerd dat elke situatie anders is en om eigen oplossingen vraagt. Daarom denk ik graag mee om gezamenlijk naar antwoorden te zoeken, waarbij theorie en praktijk elkaar ontmoeten en aanvullen.

Ik krijg energie van…

Projecten waarbij leraren enthousiast zijn over de inzichten en vaardigheden die ze opdoen. Een recent voorbeeld daarvan is een leraar burgerschap die van een ‘gewone’ vakles een taalgerichte vakles maakte. Ze kon niet wachten om die les te geven, omdat ze voorspelde dat deze veel beter aan zou sluiten bij de onderwijsbehoefte én interesse van haar leerlingen.

Een brede blik

Ik kan vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen met inlevingsvermogen in verschillende rollen, kennis van diverse doelgroepen en brede kennis en vaardigheden op verschillende niveaus van uitvoering.

Mijn publicaties