Marinka Willemsen

Alle kinderen moeten de kans krijgen om veilig en kansrijk op te groeien. Laten we de koppen bij elkaar steken om een effectief en leerrijk aanbod neer te zetten.

Neem contact met mij op:

Vroeg beginnen met gelijke kansen

Toen ik als onderwijskundige onderzoek- en advieswerk mocht doen bij de jongste afdeling van een IKC, raakte ik enthousiast over vroeg onderwijs en het jonge kind. Juist die eerste levensjaren vormen de belangrijke bouwstenen voor de latere leer- en ontwikkelingsfasen, en daarmee gelijke kansen.

Je kunt bij mij terecht voor

Vraagstukken over het jonge kind, zoals kinderopvang, (vroeg) onderwijs en basisonderwijs. Mijn expertise omvat onderwerpen als voor- en vroegschoolse educatie, pedagogische en educatieve kwaliteit, doorgaande leerlijnen, inclusie en diversiteit. Met mijn methodische achtergrond uit de academische wereld voer ik kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit op een systematische maar ook pragmatische wijze, bijvoorbeeld voor inventarisaties, monitors en evaluaties. Daarnaast denk ik graag mee met professionals, overheden, gemeenten, kinderopvangorganisaties en onderwijs om tot een beter en toekomstbestendig aanbod te komen voor kinderen.

Zo ga ik te werk

Ik hecht veel waarde aan een goede afstemming met de opdrachtgever, want door samen te werken vinden we een passende oplossing voor het vraagstuk. Door mijn internationale werkervaring in Denemarken heb ik geleerd om met allerlei mensen en perspectieven te werken en mijn blik open te houden voor verschillende strategieën. Tot slot streef ik naar een concrete en behapbare presentatie van resultaten, zodat de impact van ons werk wordt verzekerd.

Mijn expertises: