Paulien Muller

Sinds 2011 werkt Paulien bij Sardes als senior onderzoeker / adviseur. Zij stuurt projecten aan op de thema’s voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid, nieuwkomersonderwijs en kwaliteit kinderopvang.

Neem contact met mij op:

Als onderzoeker en adviseur heeft Paulien het projectteam vve-audits opgezet dat in opdracht van gemeenten locatiebezoeken uitvoert op scholen, ikc’s en kinderopvanglocaties. Ook maakt Paulien deel uit van het kernteam van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), waarmee Sardes en de Universiteit Utrecht jaarlijks de kinderopvangkwaliteit in beeld brengen in opdracht van het ministerie van SZW. In opdracht van het ministerie van OCW doet zij momenteel onderzoek naar het onderwijs aan Oekraïense kinderen en jongeren.

Paulien studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), specialisatie Cultuurvergelijking, Migratie en Minderheden, aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens promoveerde ze aan het Mensenrechteninstituut van de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de transnationale netwerken van Afghaanse vluchtelingen. Paulien werkte als onderzoeker voor onder andere het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) en het Sociaal Cultureel Planbureau (afdeling Migratie en onderwijs).