Puk Witte

Goede onderwijs- en opvangvoorzieningen voor een nieuwe generatie. Daar maak ik me graag sterk voor!

Neem contact met mij op:

Dat ik als buitenstaander kritisch over goed onderwijs en goede opvangvoorzieningen mee kan en mag denken, dat zie ik als een voorrecht. Dat we vanuit Sardes altijd oog hebben voor de maatschappelijke waarde van deze organisaties, is de kers op de taart.

De menselijke factor

Als psycholoog ben ik geboeid door de menselijke factor binnen organisaties. In het bedrijfsleven heb ik veel geleerd over strategisch sturen van een organisatie en het vormgeven van veranderingen. Dit combineer ik sinds 2017 in mijn werk als senior adviseur bij Sardes, waar ik onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties begeleid bij strategische vragen en organisatieontwikkelingen.. Altijd met oog voor het organisatie- én maatschappelijk belang.

Je kunt bij mij terecht voor vragen als

  • Wat komt er op ons af en welke keuzes moeten wij met onze organisatie maken?
  • Hoe komen we samen tot een IKC, tienercollege of andere gedeelde onderwijsvoorziening?
  • Past het allocatiemodel van ons samenwerkingsmodel nog wel? Onze verwijzingen naar het (v)so nemen toe, maar hoe komt dat en hoe keren we het tij?
  • Inclusie, wat betekent dat en hoe zou dat er voor ons uit kunnen zien?

Zo ga ik te werk

Ik sta graag naast de opdrachtgever in de rol van procesbegeleider, sparringspartner en/of critical friend. Samen gaan we op zoek naar passende antwoorden. Die voortkomen uit data, documenten, literatuur, interviews, onderzoek en verdiepende gesprekken met collega’s.

Mijn expertises:

Mijn publicaties