Simone den Hollander

Na de afronding van de academische studie kinder- en jeugdpsychologie, ben ik bij toeval de kinderopvang ingerold. Dat bleek een boeiende sector waarin ik bijna 30 jaar, met veel plezier, als manager en beleidsadviseur gewerkt heb. Ik heb de sector groot en professioneel zien worden.

Neem contact met mij op:

Mijn kennis en ervaring zet ik graag in

Om kansen voor kinderen te creëren. Ik hecht grote waarde aan kwaliteit en zie het belang van investeren, stimuleren en borgen. Daarin hebben alle partners rond het kind (opvang, onderwijs, jgz, gemeentes, ouders, enz) een belangrijke rol. Samenwerking is daarbij van groot belang. Ik draag graag bij aan het ontwikkelen van een passend aanbod en het verbinden van de partners rond het kind.

Je kunt bij mij terecht voor

  • Kwaliteit van kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Optimale kwaliteit vraagt professionaliteit en betrokkenheid van de uitvoerders, facilitering en stimulering door de organisaties en goede samenwerking rond het kind. Door middel van een passend advies, gericht op verbetering, versterking en borging van de kwaliteit van de uitvoering, draag ik daar graag aan bij.
  • Doorgaande lijn: Een stevige doorgaande lijn is voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Dat vraagt dat de volwassenen rond het kind optimaal samenwerken. Ieder vanuit de eigen competenties en mogelijkheden.
  • Passende opvang: Ik vind het een enorme uitdaging om mee te denken over passende opvang voor elk kind, in een gezond pedagogisch klimaat.
  • Procesbegeleiding gericht op samenwerking: Gezamenlijk aan de slag om visie te ontwikkelen of antwoorden te zoeken op vraagstukken die bijdragen aan het vergroten van kansen voor kinderen, waarbij theorie en praktijk elkaar ontmoeten en aanvullen.

Zo ga ik te werk

Ik luister goed naar alle betrokkenen. Vaak is het antwoord al te vinden in het goede gesprek, door alle partijen met elkaar in verbinding te brengen. Ik verdiep me in het onderwerp door relevante documentatie te bestuderen zoals gemeentelijke regelingen, landelijke wetgeving, reeds ontwikkelde ideeën en relevant onderzoek. Mijn advies is afgestemd op de opdrachtgever en zet in op maximale inzet van de mogelijkheden die de praktische en beleidsmatige uitvoering biedt. Ik doe dat vanuit een kritische, positieve en verbindende houding. En ik sta open voor feedback, want ook ik wil me ontwikkelen en van mijn ervaringen leren.

Ik sta in mijn kracht als ik…

Samen met anderen aan de slag kan gaan. Ik geloof in de kracht van samenwerking. Ik kan goed processen analyseren en daarop aansluiten. Ik ga graag de uitdaging aan om een nieuwe weg te vinden, als de belopen paden vast lopen.

Ik raak geïnspireerd van…

Verbinding leggen met anderen. Zeker als het partners zijn die lef tonen en buiten de lijntjes durven te kleuren. Ik wil het goede doen voor het kind en een bijdrage leveren aan het realiseren en vergroten van kansen voor kinderen. Dat geeft mij inspiratie en voldoening.

Ik houd mij bezig met: