Ariënsschool laat zich inspireren tijdens bijeenkomst over leesbevordering en taalontwikkeling

04 juli 2024

“Dat strips ook zo goed zijn voor de woordenschat!” merkte een leerkracht van de Utrechtse Ariënsschool verbaasd op tijdens een studiebijeenkomst over leesbevordering. Trainer Kees Broekhof gaf het leerkrachtenteam nieuwe inzichten in leesbevordering en taalontwikkeling (‘strips bevatten meer interessante nieuwe woorden dan kinderboeken’, ‘het maakt wel degelijk uit wat kinderen lezen’, ‘de leerkracht kan beter niet zelf lezen tijdens het stillezen’).

Ideeën genoeg

Het team kreeg ook volop ideeën voor de eigen lespraktijk. Met boeken uit de eigen schoolbibliotheek oefenden de leerkrachten bijvoorbeeld met werkvormen die leerlingen met elkaar in gesprek brengen over boeken. Ook de theorie werd niet vergeten. Wat zegt de wetenschap over de opbrengst van lezen in de vrije tijd? En wat gebeurt er in je hoofd als je een tekst leest?

Het juiste boek

Leerlingen helpen het juiste boek te vinden was misschien wel het belangrijkste onderdeel van het programma. Het juiste boek is immers een voorwaarde om ook de niet-lezer aan het lezen krijgen. En niet-lezers, daar komen er steeds meer van als leesbevordering onvoldoende aandacht krijgt. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar in de dalende leesscores van Nederlandse leerlingen. Zover wil de Ariënsschool het niet laten komen. De inzichten uit de studiebijeenkomst zijn per bouw vastgelegd als basis voor een planmatige aanpak voor leesbevordering in alle groepen.

Leescultuur vormgeven

“De teambijeenkomst over leesbevordering heeft ons volop inspiratie gegeven. De ochtend vloog om, door de afwisseling van praktische werkvormen, discussie en theorie. We hebben de opbrengst per bouw de volgende dag meteen opgepakt om concreet af te spreken hoe we de leescultuur op onze school vorm gaan geven.” Maarten Goossens, directeur Ariënsschool Utrecht.

Meer lezen over leesbevordering in het po? Emiel schreef een artikel voor JSW over ‘De mythe van het vrij lezen’.

Leesbevordering binnen de jeugdgezondheidszorg: Lezen op Recept

Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog

Nieuwe Dordtse Visie Voortgezet Onderwijs officieel van start