Jasmijn schrijft essay over stille leerlingen tijdens maatschappelijke stage bij Sardes

29 maart 2022

Jasmijn Ortt (15 jaar) heeft zich wel eens afgevraagd of de leraar überhaupt doorheeft dat ze in de klas zit. De afgelopen maanden heeft zij bij Sardes een maatschappelijke stage gelopen. Ze had meteen een duidelijk doel voor ogen: een essay schrijven om leerkrachten bewust te maken van het perspectief van de stille leerling. Op basis van interviews, artikelen en haar eigen ervaring is het haar gelukt om het huidige perspectief van de stille leerling te omschrijven en om tips / handvatten te geven aan leerkrachten voor het omgaan met stille leerlingen in de klas. Om de boodschap in haar essay nog meer zicht te geven, heeft ze bovendien een infographic gemaakt waarin de kern van haar essay staat.

Stille leerlingen, ze zijn er. Toch?

“Als stille leerling heb ik zelf wel eens getwijfeld of de leraar überhaupt doorhad dat ik in de klas zat. Niet alle leraren zijn zo, maar het is als leraar vrij makkelijk om een stille leerling over het hoofd te zien. Want er zijn altijd wel andere dingen of mensen die aandacht vragen. Er zijn vast kinderen die het helemaal niet zo erg vinden dat ze niet gezien worden, maar er zijn ook stille leerlingen die dat wel als vervelend ervaren. Met dit essay wil ik leraren het perspectief van een stille leerling laten zien, zodat ze zich er bewust van worden dat er nog te vaak over deze leerlingen heen gekeken wordt en ze ideeën geven hoe ze stille leerlingen meer aan bod kunnen laten komen.

Introvert, stil (ook lichamelijk), bedachtzaam, oplettend, rustig. Dat zijn woorden die ik bij stille leerlingen vind passen. Valt het op dat verlegenheid er niet tussen staat? Dat is bewust zo. Dat iemand stil is hoeft namelijk niet gelijk te zeggen dat iemand ook verlegen is. Ondanks het feit dat stille leerlingen vaak niet veel geluid maken, zijn er wel situaties waar ze uit hun schulp kruipen. Als ze zich ergens op hun gemak voelen, zullen stille leerlingen er bijvoorbeeld vaker voor kiezen om op de voorgrond te treden.”

Zo begint de essay van Jasmijn. Lees de volledige essay.

Infographic

Jasmijn heeft de kern van haar essay samengevat in een heldere infographic. Waarin ze analyseert wat er al goed gaat en wat stille leerlingen kan helpen.

Ariënsschool laat zich inspireren tijdens bijeenkomst over leesbevordering en taalontwikkeling

Leesbevordering binnen de jeugdgezondheidszorg: Lezen op Recept

Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog