Nieuwe handreiking: ‘Samenwerken met alle ouders in de vve’

12 juli 2023

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke succesfactor voor het bereiken van resultaten met voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe bereik je alle ouders en opvoeders, dus ook degenen die niet uit zichzelf contact leggen? Hoe kom je erachter wat ouders echt belangrijk vinden? En hoe kun je effectief met hen samenwerken? Die vragen staan centraal in de handreiking ‘Samenwerken met alle ouders in de vve’ van het GOAB-consortium.

De handreiking is speciaal ontwikkeld voor gemeenten, kinderopvang en onderwijs die hun ouderbeleid vve verder willen ontwikkelen, willen herijken of actualiseren. In de handreiking vind je praktische suggesties, materialen en actuele kennis gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke vve-werkgroepen inspiratie opdoen voor ouderbeleid en het partnerschap met ouders nog beter vormgeven.

De handreiking is een uitgave van het GOAB-Ondersteuningstraject voor gemeenten en aanbieders van Voorschoolse Educatie uitgevoerd door Oberon, Sardes, de CED-groep en de brancheorganisaties SWN, BMK en BK in opdracht van het ministerie van OCW. Karin Hoogeveen van Sardes heeft de handreiking geschreven.

Download handreiking opent in nieuw tabblad

Ariënsschool laat zich inspireren tijdens bijeenkomst over leesbevordering en taalontwikkeling

Leesbevordering binnen de jeugdgezondheidszorg: Lezen op Recept

Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog