Leesbevordering binnen de jeugdgezondheidszorg: Lezen op Recept

04 juli 2024

In september 2022 startte consultatiebureau Het Palet (van Thuiszorg West Brabant) in Bergen op Zoom met de pilot ‘Lezen op Recept’, een leesbevorderingsprogramma waarin de jeugdgezondheidszorg zich in samenwerking met de bibliotheek inzet voor de bevordering van voorlezen aan kinderen. Lezen op Recept is gebaseerd op het succesvolle Amerikaanse programma Reach out and Read. In 2014 vertaalde Sardes dit Amerikaanse programma naar de Nederlandse situatie. Bergen op Zoom is de eerste gemeente die het volledige programma van Lezen op Recept heeft geïmplementeerd.

Bij Lezen op Recept bieden de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau ouders met kinderen van 0-4 jaar voorleesvoorlichting. Dit programma is gericht op het stimuleren van leesplezier, ouderbetrokkenheid, taalvaardigheid, cognitieve ontwikkeling en de voorbereiding op school. Het programma draait om:

  • het mondeling informeren van ouders over de impact van voorlezen;
  • ouders middels voorbeeldgedrag (‘modeling’) instrueren;
  • een taalrijke omgeving helpen creëren;
  • het meegeven van een boekje om voor te lezen.

Onderdeel van Lezen op Recept is de inzet van de BoekStartcoach, een leesconsulent van de bibliotheek die regelmatig in de wachtruimte van het consultatiebureau aanwezig is om ouders voorlichting te geven. Ook in Bergen op Zoom maakte de BoekStartcoach onderdeel uit van het programma Lezen op Recept.

Sardes heeft in opdracht van Stichting Lezen de eerste anderhalf jaar van de pilot geëvalueerd en op basis van de ervaringen in Bergen op Zoom een overdrachtsmodel geschreven (binnenkort beschikbaar), voor andere JGZ-organisaties en gemeenten die met dit programma aan de slag willen.

Nieuwsgierig geworden?

Neem gerust contact op met Iris Wierdsma. Zij vertelt je graag alles over dit programma en het overdrachtsmodel.

Ariënsschool laat zich inspireren tijdens bijeenkomst over leesbevordering en taalontwikkeling

Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog

Nieuwe Dordtse Visie Voortgezet Onderwijs officieel van start