Nieuwe Dordtse Visie Voortgezet Onderwijs officieel van start

03 juli 2024

De gemeente Dordrecht vindt dat alle jongeren (12+) zich veilig, gezond, kansrijk en met veel plezier moeten kunnen ontwikkelen. Om hen hiervoor optimale kansen te bieden stelde Sardes in opdracht van, en samen met, de gemeente, de Dordtse onderwijsbesturen en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht de nieuwe Dordtse Visie Voortgezet Onderwijs op. Deze visie werd op maandag 1 juli 2024 officieel ondertekend door de partners.

“Er wordt natuurlijk al jaren veel en intensief samengewerkt tussen de onderwijspartijen en de gemeente. Maar deze afspraken stonden tot op heden nog niet op papier. Voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar is dit enige tijd terug wel gedaan. De onderwijspartners en het college willen met deze visie samenhang en focus aanbrengen in de afspraken en ambities voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Zodat er gericht aan ontwikkelingskansen voor jongeren gewerkt kan worden”, aldus Wethouder Chris van Benschop van de gemeente Dordrecht.

Gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren

De nieuwe visie op het voortgezet onderwijs is een vervolg op de Dordtse Onderwijsvisie 0-12 jaar die Sardes samen de gemeente en Dordtse onderwijspartners opstelde in 2020. Met de twee onderwijsvisies werkt Dordrecht aan gelijke kansen op goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren.

Bekijk de nieuwe Dordtse visie voortgezet onderwijs

Klik op de afbeelding om de onderwijsvisie de bekijken. Met daarin drie speerpunten, die overeenkomen met de eerder vastgestelde Dordtse Onderwijsvisie 0-12 jaar:

  1. Basisvaardigheden
  2. Preventie en zorg
  3. Brede ontwikkeling

Door dezelfde speerpunten te hanteren wordt er voor een logisch vervolg en een doorgaande lijn in het po en vo gezorgd.

Vragen over de nieuwe visie?

Sardes-adviseurs Puk Witte en Karin Hoogeveen vertellen je graag meer over de totstandkoming van de nieuwe onderwijsvisie en de gemaakte keuzes.

 

Ariënsschool laat zich inspireren tijdens bijeenkomst over leesbevordering en taalontwikkeling

Leesbevordering binnen de jeugdgezondheidszorg: Lezen op Recept

Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog