Sardes en CAOP gaan samen verder

12 januari 2023

Twee jaar na de bestuurlijke fusie zetten Sardes en het CAOP de volgende stap. Op 1 januari 2023 is de juridische fusie ingegaan en is Sardes onderdeel geworden van Stichting CAOP. Een nieuwe mijlpaal in de samenwerking. Samen met het CAOP en Kennisland maakt Sardes zich binnen de Stichting CAOP sterk voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen.

Onveranderde focus

Vanuit Stichting CAOP blijft Sardes onveranderd werken aan betekenisvolle projecten in haar expertisegebieden: onderwijsachterstanden, taal en lezen, kwaliteit van de kinderopvang, passend onderwijs en inclusie.

“Bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren is al 30 jaar onze ambitie,” vertelt directeur Heleen Versteegen van Sardes. “Ook nu we deel uitmaken van Stichting CAOP blijven wij ons daar dagelijks voor inzetten. Met ons bestaande team, onder onze eigen naam, in een onafhankelijke rol en vanuit onze thuisbasis in Utrecht.”

Actuele vraagstukken

Waar CAOP veelal op politiek-bestuurlijk niveau werkt, zit Sardes meer op het niveau van wetenschap, beleid en praktijk. Met advies, onderzoek en procesbegeleiding werkt het bureau voor de landelijke overheid, gemeenten en school- en opvangorganisaties. Vanuit de onderdelen Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health werkt Sardes bovendien aan een gezonder en vitaler Nederland.

Betere samenleving

Sinds 1 april 2022 maakt ook Kennisland deel uit van Stichting CAOP. Net als Sardes en het CAOP, werkt Kennisland – vanuit sociale innovatie – aan een betere samenleving. Door de krachtenbundeling kan Stichting CAOP heel de keten bedienen: van de werkvloer tot aan het politiek-bestuurlijke niveau. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden om lokale initiatieven landelijk op te schalen en beleid uit te werken in de praktijk.

“Samen dragen we bij aan een mooiere, betere samenleving waarin mensen zich blijvend ontwikkelen en waarin iedereen een plek heeft en kan meedoen,” aldus directeur-bestuurder Philip Geelkerken van Stichting CAOP.

 

Vragen over de fusie? Daarvoor kun je contact opnemen met Heleen Versteegen.

Ariënsschool laat zich inspireren tijdens bijeenkomst over leesbevordering en taalontwikkeling

Leesbevordering binnen de jeugdgezondheidszorg: Lezen op Recept

Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog