Klik hier voor de online versie
Juli 2016
Nieuwsbrief
Onderzoek en leerstoel
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Met gepaste trots introduceren wij Eddie Denessen, die sinds 1 juni onze leerstoel bij de Universiteit Leiden bekleedt. Omdat Sardes een brug slaat tussen wetenschap, beleid en praktijk, is het van belang dat wij goed op de hoogte zijn van actuele wetenschappelijke inzichten. Daarom heeft Sardes sinds 2004 een leerstoel bij de Universiteit Leiden. Na Paul Vedder en Judi Mesman, wordt deze leerstoel de komende tijd bekleed door Eddie Denessen, die per 1 juni is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs’. In deze Nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor en kunt u lezen hoe zijn onderzoek en het werk van Sardes elkaar versterken.

Ik wens u een mooie zomer.

Herman van Holt
Directeur Sardes
Welkom
decoratie pijl voor titel Voorstellen: de nieuwe hoogleraar van Sardes
Persoonlijke geschiedenis als drijfveer

Eddie Denessen, de nieuwe hoogleraar van Sardes, vertelt wat hem beweegt en wat zijn ambitie is. "Mijn interesse voor onderwijs en sociaal-culturele verschillen heeft alles met mijn persoonlijke geschiedenis te maken. Als kind uit een arbeidersgezin zag ik op de universiteit vooral studiegenoten met hoger opgeleide ouders. Ik vroeg me af waarom er zo weinig studenten met laagopgeleide ouders waren. Tijdens mijn studie onderwijskunde in Nijmegen werd ik geïnspireerd door de onderwijssociologen Anton Wesselingh en Peter van der Kleij, die in hun colleges aandacht besteedden aan deze kwestie.
Lees meer >
Voorstellen: de nieuwe hoogleraar van Sardes
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol in het vergroten van de onderwijskansen van hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat vooral de betrokkenheid van ouders in de thuissituatie belangrijk is: praten over school en interesse tonen in wat het kind op school leert. Dat is belangrijker dan helpen op school of ouderavonden bezoeken. De school kan een significante bijdrage leveren aan het gesprek tussen ouders en kinderen thuis. Eddie Denessen voert vele onderzoeken uit naar ouderbetrokkenheid. Op basis daarvan heeft hij tips geformuleerd om de ouderbetrokkenheid te versterken.
Op de conferentie ‘Better Together’, georganiseerd door de gemeente Rotterdam, geeft Eddie Denessen een keynote-lezing over ouderbetrokkenheid.
Publicaties Denessen >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
(Impliciete) houdingen van leraren: effecten op differentiatie in de klas

Leraren baseren veel dagelijkse didactische differentiatiebeslissingen (bijvoorbeeld groepsindelingen, interacties met leerlingen tijdens zelfstandig werken) op inschattingen die zij maken van de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Denessen doet onderzoek naar de mate waarin deze inschattingen adequaat zijn en in hoeverre groepsspecifieke beeldvorming een rol speelt in de manier waarop leraren hun handelen afstemmen op verschillen tussen leerlingen.
Lees meer >
decoratie pijl voor titel Scholing uitgelicht
Masterclass Integraal Kindcentrum 
21 september en 6 oktober 2016
Wilt u ook aan de slag met het IKC? Zunderdorp en Sardes bieden voor de vierde keer een tweedaagse masterclass IKC aan, waarin deelnemers (schoolbesturen, basisscholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten) samen aan de slag gaan om een IKC te ontwikkelen.

Driedaagse training Wie zijn onze peuters - professionalisering op de doorgaande lijn
29 september, 1 en 29 november 2016
Op steeds meer plekken werken voorschoolse voorzieningen en de baisschool intensief samen. Voor sommige professionals is dit nieuw. Zij willen met gedegen kennis meepraten over de ontwikkelingkansen en de doorgaande lijn van peuters. Met deze training bent u goed voorbereid.

Verkenningsmiddag Naar actief leren 
28 september 2016
Hoe geeft u vorm aan nieuwe vaardigheden in het onderwijs op uw school? Wilt u kennismaken met geïntegreerde manieren van leren waarbij vakken met elkaar verbonden zijn? Kom dan naar deze middag voor schoolleiders met visie, durf en vertrouwen in leerkrachten.

Onderwijshuisvesting -plannen, herschikken en herbestemmen
2 november 2016
Loopt u ook tegen oplopende kosten van leegstaande lokalen aan? Wilt u weten hoe andere gemeenten dit aanpakken? Kom dan naar deze uitwisseling en expertbijeenkomst voor ambtenaren onderwijshuisvesting bij gemeenten, schoolbesturen en betrokken basisschooldirecteuren.
Lees meer >
Scholing uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Nieuwe website
Op 1 juli lanceerde Sardes haar nieuwe website. Een nieuwe huisstijl, een nieuwe look! Klik hier.

Baas in eigen soap
Sardes neemt het eigendomsrecht van de methodiek ‘Baas in eigen Soap’ over van APS.  ‘Baas in eigen soap’ is een methodiek waarmee leraren in het voortgezet onderwijs in alle lessen kunnen werken aan sociale veiligheid, sociale competenties, zelfsturing en conflicthantering. Lees meer.

D66 wil kinderopvang voor asielkinderen
Asielkinderen kunnen geen gebruikmaken van kinderopvang, zelfs niet als duidelijk is dat ze in Nederland mogen blijven. Dit is een gemiste kans, waarvoor D66 aandacht vraagt. Lees meer.
Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
24 oktober 2016
Mediaopvoeding, ook een taak van de kinderopvang

21 september 2016
Masterclass Integraal Kindcentra

28 september 2016
Naar actief leren

Het hele jaar door worden er TINK-trainingen gegeven. Klik hier voor data.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.