Klik hier voor de online versie
Mei 2019
Nieuwsbrief
Onderwijsachterstandenbeleid
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel
Deze maand staat onze expertise op OAB in de spotlight. In deze nieuwsbrief leest u meer over:
  • Peuterpopulatiescan: uw doelgroep scherp in beeld
  • Ouderbeleid: ook relevant op gemeentelijk niveau
  • OAB in de BSO: een kans voor gemeenten en kinderopvang
  • VLOT: een krachtig instrument voor het signaleren en indiceren voor vve 
  • Themabijeenkomst Doorgaande lijn: praat mee op 18 juni 2019.
decoratie pijl voor titel Peuterpopulatiescan
Een nieuw OAB-budget én de verplichting tot 16 uur voorschoolse educatie. Goed zicht op de doelgroep is belangrijker dan ooit. Welke peuters behoren er in uw gemeente tot de vve-doelgroep?

Sardes ontwikkelt momenteel een scan die de populatie peuters in úw gemeente in kaart brengt. Met deze informatie kunt u samen met het veld uw doelgroep kritisch tegen het licht houden. De scan geeft u de nodige onderbouwing om snel en efficiënte keuzes te maken.

Denkt u na over welke doelgroepdefinitie bij uw gemeente past en wilt u graag eens met ons van gedachten wisselen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met Karin Vander Heyden of Robine Mens.
Meer informatie >
Peuterpopulatiescan
decoratie pijl voor titel Ouderbetrokkenheid, een zaak van de gemeente?
Ouders maken het verschil voor hun kind. Daarom is hun rol zo belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van onderwijs­achterstanden. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van kinderopvang en onderwijs, maar ook gemeenten kunnen hierin een rol spelen.

Veel gemeenten hebben ouderbeleid op de lokale educatieve agenda staan, omdat zij het belangrijk vinden om op gemeentelijk niveau afspraken te maken over ouderbetrokkenheid. Wat kan er zoal? Sardes onderscheidt verschillende ambitieniveaus. Wil u meer weten en voorbeelden bekijken?
Lees verder over gemeentelijk ouderbeleid >
Ouderbetrokkenheid, een zaak van de gemeente?
decoratie pijl voor titel OAB in de BSO?
Over de BSO wordt verschillend gedacht. De een vindt dat de naschoolse voorziening vooral eigen tijd voor kinderen moet zijn, maar er gaan ook geluiden op om meer te maken van de BSO dan het nu is. Verder blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang dat er in het aanbod van de BSO nog winst valt te behalen. Dit alles samen dringt de gedachte op dat de BSO een andere functie zou kunnen krijgen dan ze nu vaak wordt toebedeeld. Een plek waar ook doelgroepkinderen kunnen spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenoten.

Wilt u samen met ons dit thema verkennen? Koopt uw gemeente kindplaatsen in bij de BSO voor de doelgroep vanuit het GOAB-budget? Kent u BSO’s die een interessant extra curriculair aanbod hebben voor doelgroepkinderen? Laat het ons weten. Sardes komt graag met u in contact. Mail of bel naar IJsbrand Jepma 
Meer informatie >
decoratie pijl voor titel VLOT opsporen van onvoldoende taalaanbod
Kent u VLOT al? VLOT staat voor Vragenlijst Omgevingsanalyse Taalaanbod, en is een instrument waarmee de JGZ onderzoekt welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning. 
 
De gemeente beschikt - na implementatie van VLOT - over een instrument dat op betrouwbare wijze identificeert welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning op basis van een onvoldoende taalaanbod in de thuissituatie. Doordat JGZ-verpleegkundigen (die de indicering in opdracht van de gemeente uitvoeren) getraind worden om dit instrument goed toe te passen, is een intersubjectieve beoordeling van het individuele kind geborgd.
Meer informatie >
decoratie pijl voor titel Agenda
18 juni 2019
Themabijeenkomst doorgaande lijn

12 november 2019
Uw gemeente en IKC-vorming

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##