Klik hier voor de online versie
Juni 2019
Nieuwsbrief over
het belang van leesbevordering
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Leesbevordering...
‘Meer lezen draagt bij aan onze democratie’ zo kopte Trouw (25/6/2019). Leesbevordering is één van de speerpunten van Sardes. In deze nieuwsbrief leest u meer over het Sardes-rapport Cijfers en meningen over lezen in Nederland én over leesbevordering in de kinderopvang, in het po en in het vo.

Onderwijsraad en Sardes over lezen
Met het advies Lees! roepen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur beleidsmakers, bibliothecarissen, leraren en ouders op om meer te investeren in leesmotivatie. Gelijktijdig met het advies is ook het Sardes-rapport Cijfers en meningen over lezen in Nederland gepubliceerd. In dit rapport, i.o.v. de Onderwijsraad, komen o.a. kinderen en jongeren aan het woord met oplossingen die zij zelf aandragen om het lezen te promoten.

Op de foto: Minister van Engelshoven (midden) neemt het advies in ontvangst van Edith Hooge, Onderwijsraad (rechts) en Marijke van Hees, Raad voor Cultuur (links). 
Download het Sardes-rapport >
Leesbevordering...
decoratie pijl voor titel ... in de kinderopvang
Werken met digitale prentenboeken
Hebben digitale prentenboeken al een plek in het educatieve programma van uw kinderopvang? De samenwerking met de bibliotheek en het werken met digitale prentenboeken voor peuters (als aanvulling op het voorlezen door de pedagogisch medewerker) krijgt een extra stimulans in de Kopgroep BoekStart in de Kinderopvang die dit jaar door Sardes op zes locaties in Nederland begeleid wordt in opdracht van Kunst van Lezen.

Geïnteresseerd in leesbevordering in de kinderopvang of de effecten van digitale prentenboeken op woordenschat en verhaalbegrip?
Lees meer >
... in de kinderopvang
decoratie pijl voor titel ... in het primair onderwijs
Taal100
Leesbevordering is een vast onderdeel van de Taal100-trajecten op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. Binnen Taal100 leren leerkrachten van groep 1 tot en met 8 om met een doelgerichte didactiek aan deze taalonderwerpen te werken en via leesplezier de ontwikkeling van begrijpend lezen en woordenschat te stimuleren.

Op de foto: Na een succesvolle Taal100-training ontvangt het team van De Drie Linden in Den Haag het Taal100-certificaat. 
Meer over de Taal100-aanpak van Sardes >
... in het primair onderwijs
decoratie pijl voor titel ... in het voortgezet onderwijs
Lezen blijft belangrijk 
Waar leesbevordering in het primair onderwijs op veel scholen al een vanzelfsprekendheid is, lijkt het op vo-scholen lastiger te zijn. Maar het is wel hard nodig, want bijna één op de vijf 15-jarige leerlingen heeft een taalachterstand (OECD, 2015) en driekwart van de docenten op het vmbo vindt het leesvaardigheidsniveau van leerlingen onvoldoende (monitor dBos vmbo, 2017).

Docenten en onderzoekers zijn het er over eens dat het ontzettend belangrijk is dat ook vo-leerlingen werken aan hun leesvaardigheid en hun leesmotivatie. Er moet dus iets gebeuren om te voorkomen dat deze generatie kansen misloopt als gevolg van een taalachterstand, want laaggeletterdheid bestrijden nadat jongeren het onderwijs hebben verlaten is eigenlijk geen haalbare kaart. Lees de factsheet Genezen kan niet, voorkomen wel.

Wij helpen scholen graag om leerlingen in het vo aan het lezen te krijgen. Wij maken daarbij gebruik van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden.  Vorig jaar hebben wij hier ook goede ervaringen mee opgedaan in het traject Kopgroep dBos vmbo.
Lees meer >
... in het voortgezet onderwijs
decoratie pijl voor titel Op de agenda
Conferentie Het verhaal bij begrijpend lezen - 9 oktober 2019
Centraal thema tijdens de  jaarlijkse conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (KBL) is deze keer het gebruik van verhalende teksten in het kader van begrijpend lezen. Het KBL is een samenwerking tussen CED-Groep, Sardes, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht en vindt plaats in Eindhoven.

Landelijke Conferentie Primair Onderwijs - 15 november 2019
Sardes organiseert een landelijke conferentie voor schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs. Een dag om afstand te nemen en te reflecteren op de eigen praktijk. Om te netwerken en nieuwe inzichten op te doen. Om met elkaar te spreken over dilemma’s rond management, leiderschap en samenwerking. Het thema van de dag is de kunst van flexibel sturen. Bent u erbij op 15 november in Zeist?

3e Landelijke vmbo-mbo-conferentie - 28 november 2019
Tijdens deze dag gaan we in op het hoe van samenwerken en integreren. Wanneer kies je voor het één of het ander? Wat is in het belang van de leerling en de student? En wat betekent de keuze voor het curriculum, de samenwerking tussen docenten, voor de afstemming met andere ketenpartners?

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##