Klik hier voor de online versie
Juli 2019
Sardes nieuwsbrief
voor kov en primair onderwijs
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel
De nieuwe Sardes Special Van peuter naar kleuter is gepubliceerd, met hierin interessante artikelen en inspirerende voorbeelden over de doorgaande lijn. Via onze site zijn de artikelen makkelijk te downloaden.

Passend bij de Special organiseren wij een themamiddag Doorgaande lijn voor managers in de kinderopvang en schooldirecteuren primair onderwijs. En heeft u zich al aangemeld voor de Landelijke Conferentie Primair Onderwijs? In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
decoratie pijl voor titel Sardes Special Van peuter naar kleuter
Stel, uw dochter gaat volgende week naar de ‘Grote School’. In de meeste gevallen gaat dat geruisloos. Ze is misschien al een keer wezen kijken en ze heeft toen al kennis gemaakt met de juf. Maar het kan voor kinderen ook een Grote Overgang zijn. 

Voor Sardes is de doorgaande lijn, de overgang van voor- naar vroegschool, een belangrijk thema, waarop we opvang en onderwijs, gemeenten en schoolbesturen ondersteuning bieden. Deze Special gaat over deze overstap.
Bestel de Special of download de artikelen >
Sardes Special Van peuter naar kleuter
decoratie pijl voor titel Themamiddag Doorgaande lijn van voorschool naar school
Hoe kun je als kinderopvang en school een doorgaande lijn versterken? Tijdens deze middag komen verschillende aspecten aan de orde en gaat u ook zelf aan de slag. Dr. Annerieke Boland (lector het jonge kind iPabo) gaat in op de spelontwikkeling van peuters en kleuters, de verschillen tussen drie- en vierjarigen, en de doorgaande lijn.

Voor wie? Voor beroepskrachten en managers in de kinderopvang, leerkrachten, onderbouwcoördinatoren en directeuren basisonderwijs. Alle deelnemers ontvangen de Sardes Special.
Kom als duo (kinderopvang – school) en ontvang beiden een korting van € 25,-. 
Meer informatie en aanmelding >
Themamiddag Doorgaande lijn van voorschool naar school
decoratie pijl voor titel Landelijke Conferentie Primair Onderwijs 2019
Op 15 november 2019 organiseert Sardes de Landelijke Conferentie Primair Onderwijs voor schoolleiders en schoolbestuurders. Een dag om te netwerken en nieuwe inzichten op te doen. Om met elkaar te spreken over dilemma’s rond management, leiderschap en samenwerking. Het thema van de dag is de kunst van flexibel sturen. Meld u nu aan en ontvang een Early bird korting.

Sprekers deze dag zijn Sietske Waslander (hoogleraar Sociologie,TIAS School for Business and Society) over het speelveld van schoolleider & -bestuur; Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs Den Haag) & Robert Viëtor (Faculteit Educatie Hogeschool Leiden) gaan in gesprek over het nut en de noodzaak van de samenwerking tussen schoolbestuur en pabo; Wouter ’t Hart (auteur Verdraaide organisaties en Anders vasthouden) over de bedoeling van het schoolbestuur. 


Locatie Cultuur- en congrescentrum Antropia in Zeist
Meer informatie en aanmelding >
Landelijke Conferentie Primair Onderwijs 2019
decoratie pijl voor titel NIEUW: Post-bachelor opleiding Leidinggevende in de kinderopvang
Met deze opleiding ontwikkelen leidinggevenden in de kinderopvang zich tot pedagogisch leiders die kunnen sturen op integrale team- en organisatieontwikkeling. De opleiding is uniek in Nederland en biedt een biedt een stevige basis voor leiderschap in de kinderopvang.

In de opleiding staan de volgende leiderschapscompetenties centraal:
  • Creëren van een gezamenlijke visie en richting
  • Analyseren en probleemoplossen
  • Realiseren van een coherente organisatie
  • Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken
  • Strategisch omgaan met de omgeving
Interesse? >
NIEUW: Post-bachelor opleiding Leidinggevende in de kinderopvang

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##