Klik hier voor de online versie
September 2019
Nieuwsbrief
voor gemeenten
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Alle 960 uur effectief?!
Het aantal uren voorschoolse educatie gaat vanaf 2020 van 600 naar 960 uur, ofwel van 10 naar 16 uur per week. Dit vraagt om keuzes: financieel en organisatorisch, maar ook inhoudelijk op het gebied van pedagogiek en kwaliteit.

Hoe draag je er als gemeente aan bij dat de extra uren goed worden besteed, zodat VE ook écht een hoger rendement krijgt en doelgroeppeuters meer ontwikkelkansen krijgen? Urenuitbreiding is een uitgelezen kans om meer thema’s uit te werken, extra activiteiten te ondernemen, meer één-op-één begeleiding te geven en ouders intensiever te betrekken. Hoe stuurt uw gemeente op de kwaliteit van VE? Sardes denkt graag met u mee.

Typerend voor onze aanpak: we doen het samen. Samen met u, maar ook samen met het veld. We combineren kennis en ervaring uit onderzoek, beleid en praktijk. Onze aanpak is op maat.
Lees meer over onze aanpak >
Alle 960 uur effectief?!
decoratie pijl voor titel OAB-scan
Wilt u eerst scherp en snel zicht op de impact van de nieuwe gewichtenregeling? Maak dan kennis met de OAB-scan. 

De OAB- doelgroepscan van Sardes biedt scherp zicht op wat de nieuwe regeling voor uw gemeente betekent. De scan toont u het verschil tussen de oude en nieuwe regeling: wat verandert er? Ook laat de scan u zien op welke plekken in uw gemeente de onderwijsachterstanden het grootst zijn: op welke scholen, bij welke besturen, en in welke wijken en buurten?

De uitkomsten geven we weer in toegankelijke tabellen en infographics, voorzien van een heldere uitleg. De OAB-doelgroepscan van Sardes kan worden ingezet als onderlegger voor uw overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.
Lees meer over de OAB-scan >
OAB-scan
decoratie pijl voor titel VLOT indiceren voor VE
Wilt u weten welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning op basis van een onvoldoende taalaanbod in de thuissituatie? Met VLOT - Vragenlijst Omgevingsanalyse Taalaanbod – onderzoekt de JGZ op een betrouwbare manier welke peuters hiervoor in aanmerking komen. JGZ-verpleegkundigen (die de indicering in opdracht van de gemeente uitvoeren) worden getraind om dit instrument goed toe te passen waardoor elke peuter op dezelfde manier wordt beoordeeld.
Hoe werkt VLOT en wat betekent het voor de gemeente? >
decoratie pijl voor titel Effectieve inzet hbo’ers in de VE
Vanaf 1 januari 2022 geldt in alle voorschoolse educatie een verplichte inzet van een hbo-opgeleide pedagogisch beleidsmedewerker.

Wat is een effectieve manier van inzetten? Wat zijn hiervan de kosten en hoe bed je dit in in de gemeentelijke ambities? Hoe draagt de hbo’er in de VE bij aan kwaliteit?

Sardes heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de inzet van de hbo’er in grote en kleine gemeenten en kan u daarom helpen met een efficiënte en effectieve inzet van deze professionals.
Download de rapporten >
Effectieve inzet hbo’ers in de VE
decoratie pijl voor titel Agenda
12 november 2019
Uw gemeente en IKC-vorming

9 december 2019
Onderwijshuisvesting als instrument voor beter onderwijs

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##