Klik hier voor de online versie
Oktober 2019
Nieuwsbrief
Strategie en beleid
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel
In deze nieuwsbrief krijgt u tips en informatie over 10-14 onderwijs, over samenwerking met allecijfers.nl en over schoolplannen. Ook verschijnt er binnenkort een nieuwe Sardes Special over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Ben u geïnteresseerd? Laat het ons weten en ontvang een (digitaal) exemplaar. U leest erover in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
decoratie pijl voor titel 10-14 onderwijs iets voor u?
Het aantal 10-14 scholen groeit. Op tal van plaatsen in het land zijn schoolbesturen bovendien actief aan het onderzoeken óf er behoefte is aan 10-14 onderwijs in hun omgeving en zo ja: in welke vorm. Overweegt u ook 10-14 onderwijs? Sardes ondersteunt u graag bij uw keuzeproces.

Download 10-14 onderwijs in 8 vragen: haalbaar en wenselijk in uw situatie?

Een goede interne en externe analyse en een afweging van alle relevante aspecten, vormen de basis. Is de uitkomst dat 10-14 onderwijs een lonkend en passend toekomstperspectief is, dan zetten wij graag onze kennis en ervaring in en kunnen het vormingsproces voor u begeleiden.
Meer informatie >
10-14 onderwijs iets voor u?
decoratie pijl voor titel Alle cijfers... voor u beschikbaar
De samenwerking van Sardes met OpenInfo heeft een mooi resultaat: vrijwel alle beschikbare openbare data die relevant zijn voor uw basisschool, worden nu overzichtelijk weergegeven in één rapport!
Voor 15 euro heeft u een schat aan sturingsinformatie. Het bevat o.a. demografische gegevens van de wijk; eindtoets-gegevens; referentieniveaus; uitstroomgegevens; leerlingenaantal, -ontwikkeling en -prognose; postcode van de leerlingen. En dat niet alleen van de eigen school, maar ook van de tien dichtstbijzijnde scholen.

We blijven dit rapport samen doorontwikkelen. Tips daarvoor zijn altijd welkom!
U kunt de rapporten hier downloaden.
 
Heeft u geen behoefte aan een rapport, maar bent u wel benieuwd naar de informatie? Kijk dan op allecijfers.nl: veel van deze informatie is hier gratis in te zien.
Alle cijfers... voor u beschikbaar
decoratie pijl voor titel Van koers naar lespraktijk
Hoe maak ik een gedegen analyse van de opdracht waar onze school voor staat? Hoe komen we met elkaar tot een gefundeerde visie? Wat vraagt onze opdracht van ons onderwijs? En… hoe schrijf ik dat op?
Een goed schoolplan is integraal en compact. Het geeft richting aan schoolontwikkeling. Het bevat heldere doelen wat verantwoording afleggen eenvoudiger maakt. Dat klinkt eenvoudig, maar is best een opgave en geen dagelijkse kost voor de meeste schoolleiders.

Sardes ondersteunt schoolleiders en -besturen bij de vertaling van koersplan naar richtinggevende schoolplannen. Geïnteresseerd? Tijdens de Landelijke Conferentie Primair Onderwijs op 15 november 2019 nemen Marianne van Teunenbroek en Puk Witte u in een workshop stap voor stap mee richting een schoolplan dat aansluit bij beleid en praktijk ondersteunt.
Lees meer over schoolplannen >
Van koers naar lespraktijk
decoratie pijl voor titel Sardes Special
In het najaar brengt Sardes weer een nieuwe Sardes Special uit. Deze Special gaat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp voor het onderwijs: het bevorderen van gelijke kansen en een soepele schoolloopbaan gaan ons aan het hart. In de Special beschouwen we deze overgang vanuit verschillende perspectieven en relateren het aan onderwerpen als krimp, passend onderwijs en gelijke kansen. We spraken voor deze Special met verschillende onderwijsbestuurders, met Ouders & Onderwijs en met onze hoogleraar Eddie Denessen. 
 
Wilt u deze Special ontvangen, laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: secretariaat@sardes.nl o.v.v. 'Special PO-VO',  uw naam, organisatie, adresgegevens.
Sardes Special
decoratie pijl voor titel Agenda
12 november 2019
Uw gemeente en IKC-vorming

12 november 2019
Startconferentie Durven Experimenteren

15 november 2019
Landelijke Conferentie Primair Onderwijs 2019

21 november 2019
Quickstart IKC

9 december 2019
Onderhuisvesting als instrument voor beter onderwijs

16 januari 2020
Intervisiemiddag voor IKC-directeuren
Een overzicht van alle bijeenkomsten >

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##