Klik hier voor de online versie
November 2019
Strategie
in de kinderopvang
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Missie en visie zijn belangrijke ingrediënten van een succesvolle organisatiestrategie. Maar veel leidinggevenden én medewerkers in de kinderopvang kunnen een diepe zucht niet onderdrukken als zij denken aan het (opnieuw) ontwikkelen hiervan. Herkent u dit?

In deze nieuwsbrief delen wij een aantal tips en ervaringen over het ontwikkelen van strategische plannen en beleidsstukken in de kinderopvang. Wij willen u als leidinggevende ondersteunen bij het trekken van dit proces én er voor zorgen dat het u, uw team en daarmee ook de kinderen daadwerkelijk wat oplevert. 
Welkom
decoratie pijl voor titel Tip 1
Wilt u een ander resultaat, pak het dan ook anders aan

Vindt u de manier waarop u de strategie voor de komende jaren samen ontwikkelt niet bevredigend? Wij horen vaak dat de plannen te vaag blijven en dat er te weinig aanknopingspunten zijn om met een vervolg aan de slag te gaan. Hierdoor verandert er uiteindelijk te weinig. Weggegooide tijd zullen sommige collega’s zeggen. Het kan effectief zijn om voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie of nieuw toekomstplan een externe als begeleider te betrekken.

Sardes heeft al vele kinderopvangorganisaties bij dit proces ondersteund en biedt een combinatie van organisatiekundige kennis met inhoudelijk expertise van kinderopvang. We weten wat er speelt op de werkvloer, maar kennen ook de managementvraagstukken en hebben wetenschappelijke kennis in huis over wat werkt voor kinderen. 
Wat vinden anderen? >
decoratie pijl voor titel Tip 2
Strategie ontwikkelen begint bij een analyse van de omgeving, dáárna pas de visie

Het is heerlijk om met je team een dagje weg te dromen bij het ontwikkelen van een ideaalplaatje van de toekomst. Maar wilt u, als leidinggevende of bestuurder in de kinderopvang, een gefundeerde en toekomstbestendige strategie ontwikkelen, begin dan bij een omgevingsanalyse. 

Deze analyse is nodig bij het strategisch kijken naar de toekomst, rekening houdend met verschillende scenario’s. De omgevingsanalyse is daarmee een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie, een visie die wél verbonden is met de werkelijkheid en antwoord geeft op de vraag; welke prioriteiten moet onze organisatie stellen om in te kunnen spelen op de kansen en uitdagingen die op ons afkomen?

Sardes organiseert inspirerende en realistische heidagen voor team(s) waarbij wij expertise inbrengen op het gebied van organisatiekunde en kennis van de ontwikkelingen in de kinderopvang. Wat het levert: 
  • Een scherp beeld van relevante ontwikkelingen in de omgeving 
  • Een idee over kansen die hierin liggen
  • Helderheid over de waarden die centraal staan voor uw organisatie
  • De eigen kracht van de organisatie centraal stellen door te benadrukken dat wat er al gebeurt kansrijk is, maar ook nog kansrijker kan worden
  • Een prioritering van stappen voor de toekomst
 
Een realistische visie? Lees hier meer >
decoratie pijl voor titel Tip 3
Pedagogisch beleidsplan: geen afvinklijst, maar plan met een hart

Ziet u op tegen het schrijven van het pedagogisch beleidsplan? Maak er een inspirerende dag van, onder leiding van Sardes. Het resultaat is dat u na één dag niet alleen een inspirerende teamdag heeft beleefd, maar dat u ook een pedagogisch beleidsplan heeft dat vorm geeft aan uw ambities, dat richting geeft aan uw organisatie en dat ook nog GGD inspectie-proof is. Uw pedagogisch beleidsplan is overzichtelijk en visueel weergegeven. De Sardes adviseur werkt de details nog verder uit in een begeleidende tekst. De dag levert daarnaast nog meer op:

  • WAAROM - Herijking van de missie en visie van het team: waar gaan we voor? Waarom doen wij dat? Waarom is dat belangrijk? En voor wie?
  • HOE - Concretisering van de missie en visie van het team in termen van kernwaarden, concreet gedrag van medewerkers
  • WAT – het prioriteren van acties; welke stappen zetten we om dichter bij onze doelen te komen?
Lees meer over het pedagogisch beleidsplan >
decoratie pijl voor titel Marianne van Teunenbroek, aangenaam!
"Als u naar de tandarts gaat, kiest u dan voor een tandarts die elke dag mensen helpt, of voor een tandarts die eens in de paar jaar een patiënt heeft? Zo is het met strategie- en visieontwikkeling ook; dit zijn processen die u zelf niet elke dag begeleidt. Maar voor mij is het mijn dagelijks werk. Ervaring met het proces combineer ik met inhoudelijke kennis van wat werkt voor kinderen in de kinderopvang. Kernzinnen bij het ontwikkelen van toekomstplannen zijn voor mij: weten wat er op je afkomt, weten waar je zelf voor staat, weten waar je beter in kan worden." 
 
Marianne van Teunenbroek is bestuurs- en organisatiekundige en specialist op het gebied van organisatiecultuur en management. Haar missie is: ‘Kansen creëren voor kinderen door kinderopvang van topkwaliteit’. De projecten die Marianne doet variëren van het ontwikkelen van strategie voor kinderopvangorganisaties en advisering van rijk en gemeenten bij beleidsontwikkeling, tot het maken en geven van trainingen aan hbo’ers en pm’ers op de werkvloer. 
Meer over Marianne >
Marianne van Teunenbroek, aangenaam!
decoratie pijl voor titel Agenda
12 november 2019
Uw gemeente en IKC-vorming

21 november 2019
Quickstart IKC

9 december 2019
Onderhuisvesting als instrument voor beter onderwijs

16 januari 2020
Intervisiemiddag voor IKC-directeuren

21 januari 2020
Leidinggevende in de kinderopvang

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##