Klik hier voor de online versie
Juni 2020
Passend én inclusief onderwijs
In de praktijk
logo van Sardes
Hoewel de evaluatie passend onderwijs nog maar net is verschenen, zijn er steeds meer geluiden te horen van mensen die pleiten voor inclusief onderwijs. Maar wat houdt dit nou precies in? Hoe gaat u met elkaar het gesprek hierover aan? En hoe geeft u dit vervolgens concreet vorm in beleid en praktijk? Dat en meer vindt u in deze nieuwsbrief.
decoratie pijl voor titel Hoe hoog staat inclusief onderwijs op uw ambitieladder?


Het gesprek aangaan over inclusiever onderwijs is geen makkelijke taak. Het begrip kent diverse definities en wordt vaak als een beladen onderwerp gezien. Om dit toch bespreekbaar te maken heeft Sardes een gespreksinstrument ontwikkeld, waarmee u - als schoolbesturen, gemeenten en samenwerkingsverbanden - vaststelt welke mate van inclusief onderwijs u samen nastreeft. Dit instrument noemen wij de ambitieladder. Het laat concreet zien waar u staat, waar u naartoe wilt en wat daar nodig voor is. 

In dit instrument onderscheiden we drie dimensies van inclusie:

1. Organisatorische inclusie
Organisatorische inclusie gaat over het organiseren van (fysieke) toegang tot de school in de buurt waar leeftijdgenootjes, zonder extra ondersteuningsbehoeften, ook naar toe gaan. Dit wordt ook wel ‘thuisnabij onderwijs’ genoemd. De ambitie ten aanzien van deze dimensie wordt met name bepaald door de visie van de gemeente en de schoolbesturen. 

2. Sociale inclusie
Leerlingen in het speciaal en het regulier onderwijs komen elkaar weinig tegen in het dagelijkse leven. Sociaal inclusief onderwijs staat voor (de visie) dat kinderen van en mét elkaar leren. Dit kan op vele manieren worden vormgegeven en vraagt om een praktische samenwerking tussen schoolbesturen en schoollocaties van het regulier en speciaal onderwijs.

3. Didactische inclusie
Dit onderdeel gaat over de individuele onderwijsbehoefte. Hoe specifiek kan het onderwijs afgestemd worden op individuele talenten, voorkeuren en mogelijkheden van leerlingen? Deze vorm van inclusie wordt vormgegeven binnen de school en in de klas.

Staat inclusief onderwijs binnenkort bij u op de agenda?
En kunt u ondersteuning gebruiken bij het concretiseren van uw gezamenlijke ambities? Neem dan contact op met Sanne Spiero.
decoratie pijl voor titel Sneak preview: magazine over inclusief onderwijs
Om betekenis te geven aan inclusief onderwijs vanuit verschillende perspectieven, presenteren wij - aan het begin van schooljaar 2020/21 - onze nieuwste Sardes Special. 

Met bijdragen van:
Rick Brink (Minister van Gehandicaptenzaken), Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Hans Schuman (o.a. praktijkgerichte onderzoeker R&D Heliomare), Dolf van Veen (directeur NCOJ), Daisy Mertens (Globel Teacher Prize top 10 finalist) en vele anderen.

Wilt u alles weten over: 
  • De verandering in het denken over leerlingen met een beperking in ons onderwijsbestel?
  • De oorsprong, doelen en noodzakelijke randvoorwaarden voor inclusief onderwijs?
  • De (on)bedoelde effecten van inclusief onderwijs voor leerlingen met en zonder onderwijsbehoeften?
  • En het internationale perspectief op inclusief onderwijs?

Pre-order de gratis Sardes Special
Wilt u deze Special niet missen? Geef uw naam en e-mailadres door via secretariaat@sardes.nl, dan ontvangt u de Sardes Special gratis in uw inbox. Leest u liever een hardcopy magazine? Dan ontvangen we ook graag uw adresgegevens. 

decoratie pijl voor titel Audits passend onderwijs
Heeft ons samenwerkingsverband een dekkend netwerk? Hoe krijgt de basisondersteuning in de praktijk van de scholen vorm? Op vragen als deze geven de audits passend onderwijs van Sardes antwoord. Een audit biedt de mogelijkheid om meerdere scholen met elkaar te vergelijken.

Zo werkt de audit
Elke school wordt een dag bezocht. Op basis van een data-analyse, een groepsinterview en lesobservaties stellen we een profiel van de ondersteuning die de school biedt samen. Er vindt ook een teamgesprek plaats waarin ambities en opvattingen ten aanzien van passend onderwijs van het team in kaart worden gebracht.

Uitkomsten
De school ontvangt een rapport, dat indien gewenst tevens als SOP kan worden vastgesteld. Het bestuur of het samenwerkingsverband ontvangt een overkoepelend rapport dat zicht geeft in hoe de basisondersteuning in de praktijk van de scholen vorm krijgt. Daarnaast vindt u in dit rapport heldere adviezen en inspiratie voor vervolgstappen.

Wilt u meer weten over onze audits voor het passend onderwijs? Neem dan contact op met Sandra Beekhoven of Anne Hoogenboom.

decoratie pijl voor titel Een goede relatie opbouwen met ouders: hoe dan?
Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap. 
 
Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat Sardes in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs verrichtte.

Lees het hele artikelSardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##