Klik hier voor de online versie
Juli 2015
Nieuwsbrief
Ouderbetrokkenheid
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom

Sardes zet zich in voor optimale ontwikkelings-kansen van kinderen en jongeren. Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat ouders de meest bepalende partij zijn als het gaat om de toekomst van kinderen. Daarom vragen veel partijen - de landelijke overheid, gemeenten en besturen - aandacht voor educatief partnerschap. Ook Sardes is een actieve speler in dit veld. Het blijft onverminderd belangrijk om ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen te betrekken.

Dit is onze laatste nieuwsbrief voor de zomer. We wensen iedereen een mooie vakantie!

Herman van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht

SpeelGoed en ouderbetrokkenheid: ‘Samen op ontdekkingstocht’
Hoe kunnen spel en speelgoed de creativiteit en het denken van kinderen stimuleren? Hoe kun je ouders inspireren om daar ook thuis met hun kind aan te werken? Met deze vragen gingen Sardes en de VVE-locaties van Dak Kindercentra in Den Haag aan de slag. Het boek SpeelGoed vormde de inspiratiebron. Sardes verzorgde een inspiratiebijeenkomst voor pedagogisch medewerkers en hielp bij de voorbereiding van een ouderbijeenkomst. Daarbij speelden de wensen en verwachtingen van ouders een belangrijke rol. De pedagogisch medewerkers en de ouders deden veel nieuwe ideeën op.

Meer over ons scholingsaanbod speelgoed >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht

Mastercourse Partnerschap met ouders
Omdat geen ouder hetzelfde is, vraagt ouderbeleid om maatwerk. In deze mastercourse gaan professionals van kinderopvang of peuterspeelzaal aan de slag met een plan op maat. Educatief partnerschap begint met het opbouwen van een band met ouders/opvoeders.  We oefenen met het voeren van gesprekken waarin interesse en wederkerigheid centraal staan. Als er vertrouwen is tussen pedagogisch medewerkers en ouders kunnen zij samen optrekken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De mastercourse stelt deelnemers in staat om de volgende dag al een effectieve start te maken met educatief partnerschap.

Ambitieladder ouderbetrokkenheid >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht

Etiketten plakken
Omdat ik samen met mijn dochter woonde, ging ik als ‘alleenstaande moeder’ door het leven. Een vreselijke term vond ik dat. Hoezo alleenstaand? Familie en vrienden vervulden een belangrijke rol in het leven van mijn dochter. Door het etiket dat mij werd opgeplakt, schoot ik in de weerstand bij instanties die me als ‘afwijkend’ benaderden. Deze ervaring ligt ten grondslag aan de projecten die ik bij Sardes uitvoer op het gebied van ouderbetrokkenheid. Respecteer wensen van ouders, ken hun verwachtingen en ga er nooit van uit dat je weet wat ouders denken. Recent onderzoek onder 600 ouders laat zien dat persoonlijke aandacht voor zowel kind als ouders bepalend zijn voor de waardering voor een kinderdagverblijf. Ook vanuit klanttevredenheid is er veel te zeggen voor een persoonlijke benadering van ouders.

Meer over Karin Hoogeveen >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Gemeentelijk ouderbeleid
Nu de OAB-gelden nog een jaar beschikbaar zijn, kunnen gemeenten verder werken aan gemeentelijk ouderbeleid. Er zijn steeds meer gemeenten die ouderbetrokkenheid verbinden met opvoedingsondersteuning. Klik hier voor meer informatie.Passend onderwijs van start
Sardes heeft in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek onderzoek gedaan naar de uitvoering van passend onderwijs door samenwerkingsverbanden PO en VO. Het rapport 'Richting en inrichting van Passend onderwijs in samenwerkingsverbanden' is te downloaden van onze site.Haagse zomerscholen weer van start

Verspreid over de hele zomervakantie starten in Den Haag weer zomerscholen die gaan werken met ‘De Taalfabriek’ van Sardes. Deze methode is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Haag.

Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
14 september 2015
Passend Onderwijs - een jaar wijzer (regio Noord)

15 september 2015
Passend Onderwijs - een jaar wijzer (regio Zuid)

22 september 2015
Masterclass IKC (2e dag op 8 oktober)

7 oktober 2015
Masterclass Beleid voor een complexe samenleving

24 november 2015
Conferentie VHJK : Gevraagd: Professional van de toekomst - de care teacher m/v


Agenda

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.