Klik hier voor de online versie
April 2017
Strategiebepaling in het onderwijs
Ken uw feiten
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Al 25 jaar maakt Sardes zich sterk voor betere ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Dit doen wij veelal door ondersteuning van de professionals die dat mogelijk maken. Minder bekend is dat wij ons ook inzetten als partner van schoolbestuurders bij het ontwikkelen van strategisch beleid. 

Juist in deze tijd van snelle veranderingen is het belangrijk dat de onderwijsbestuurder de strategische koers uitzet op basis van feitenkennis. Daarom geven wij dit jaar extra aandacht aan strategiebepaling in het onderwijs. Zo kunt u in het najaar een Sardes Special en een bijeenkomst verwachten over dit thema. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Veel leesplezier,
Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Van analyse naar strategie
Als het op de toekomst aankomt zijn er in de woorden van Richard Branson (Virgin Group) drie soorten mensen:  

“... zij die het laten gebeuren, zij die zorgen dat het gebeurt en zij die zich afvragen wat er is gebeurd.”  

Elke onderwijsorganisatie bepaalt minimaal eens in de vier jaar haar strategische koers. Tot voor kort concentreerden bestuurders zich daarbij vooral op de onderwijsresultaten en op de financiële kaders. Dat verandert. Ontwikkelingen zoals krimp, radicalisering in de samenleving, nieuwe regelgeving zoals het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de dreigende kloof tussen kansrijke en kansarme groepen vragen een bredere benadering van uw strategieontwikkeling. 

Sardes kent de succesformules op het gebied van scenarioplanning en strategische consultancy uit het bedrijfsleven en combineert deze met haar kennis van, en ervaring met, onderwijs, opvang en opvoeding. Het formuleren van een gedegen strategie begint met een goede analyse. Big data speelt hier een belangrijke rol bij. Of u nu te maken heeft met krimp of juist met veel nieuwkomers in uw regio, met veranderende wet- en regelgeving of met concurrentie van nieuwe scholen: een goede strategie helpt u de juiste keuzes te maken.

Meer informatie vindt u op onze website >
decoratie pijl voor titel We delen onze kennis
Sardes Special en thema-mails
In het najaar verschijnt een Sardes Special over Strategiebepaling in het onderwijs, die we u als warme relatie van Sardes kosteloos zullen toesturen. Deze publicatie gaat in op verschillende aspecten van strategiebepaling. In aanloop naar het verschijnen van deze Sardes Special sturen we u bovendien enkele informatieve mails over strategiebepaling voor schoolbestuurders.

Verdiepingsbijeenkomst 'Strategiebepaling (mede) op basis van big data’ 
Tijdens een bijeenkomst op 14 september 2017 gaan we dieper op de materie in. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelding.
decoratie pijl voor titel Dienstverlening in beeld
Onze dienstverlening in anderhalve minuut
We maakten onlangs een animatie, waarin we in anderhalve minuut uitleggen wat we voor u kunnen betekenen bij uw strategievormingstraject.


decoratie pijl voor titel Volgende keer...
Volgende keer in de thema-mail: Strategisch omgaan met krimp
Verschillende delen van het land hebben te maken met bevolkingskrimp. Als scholen hier niet op anticiperen, leidt dit tot dalende leerlingenaantallen met mogelijk sluiting tot gevolg. Krimp kan echter ook een kans zijn om samenwerkingen aan te gaan, het onderwijs te innoveren of andere strategische keuzes te maken om uw school sterker te positioneren. Over twee weken verschijnt de volgende thema-mail, die hier op in gaat.

Wilt u deze thema-mails in het vervolg niet meer ontvangen, meldt u zich hier dan af.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.