Klik hier voor de online versie
Mei 2017
Krimp: een strategische benadering
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Krimp vraagt een antwoord
Waarom de veelgenoemde strategieën meestal niet interessant zijn voor schoolbestuurders

Kosten delen met andere gemeenschapsvoorzieningen, samenwerken (fuseren) met partners in de lokale regio, snoeien in het curriculumaanbod en in het aantal fte personeel, opheffing van scholen of afdelingen - het zijn veel gehanteerde maatregelen om krimp op te vangen.

Helaas zijn er weinig onderzoeken waarin de effectiviteit van deze aanpakken bekeken wordt. Wat kunnen we toch zeggen over reacties op krimp?

Krimp vraagt een antwoord
decoratie pijl voor titel Mogelijke antwoorden
"Wat we doen is goed. De kaders bieden voldoende ruimte om waar nodig aanpassingen door te voeren. Of moeten we toch onze grenzen gaan verkennen?"

Er zijn bij krimp drie strategieën te onderscheiden. Welke bij u past, hangt af van uw specifieke situatie.


IG Krimp3

Lees hier het hele artikel >
decoratie pijl voor titel Wat wordt uw strategie?
Is in uw situatie de strategie van herstelwerkzaamheden, of van flexibiliseren, voldoende om de toekomst succesvol tegemoet te gaan? Of geldt het gevaar van het te lang hanteren van oude denkwijzen?

Wat goed onderwijs is, beweegt mee met parameters die iets zeggen over de kenmerken en de onderwijsbehoeften van leerlingen en van de regio. Misschien is een krimp van het aantal inwoners van uw regio één belangrijke parameter. Misschien zijn er meer, of andere?

Onze suggestie is dat veel gewonnen kan worden door de feitenbasis te verstevigen. Feiten over de omgeving van de schoolorganisatie, en feiten over trends. Op basis van de feiten is een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid dat de ene of de andere toekomst werkelijkheid zal worden. En dan wordt duidelijk wat een verstandige strategie is.
decoratie pijl voor titel Volgende keer...
... big data en wetenschap als input voor strategie

Voorheen hielden bestuurders hun focus vooral op de onderwijsresultaten en op de financiële kaders. Dat verandert. De veranderingen in de samenleving en veranderende wet- en regelgeving vragen bredere benadering van uw strategieontwikkeling. Wij ontwikkelden hiervoor een vernieuwende methode waarbij we onze kennis van het onderwijsveld combineren met een datagedreven en integrale reflectie op uw toekomstige uitdagingen. We maken hiervoor gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare databronnen en de nieuwste analysetechnieken, de big data-benadering. In de volgende thema-mail leest u hier meer over. Bent u nog niet geabonneerd op deze serie thema-mails? Meldt u zich dan hier aan. U ontvangt dan ook onze volgende thema-mails over strategiebepaling in het onderwijs. Bovendien ontvangt u rond september onze Sardes Special “Strategie (mede) gebaseerd op Big Data”.

Wilt u deze thema-mails in het vervolg niet meer ontvangen, meldt u zich hier dan af.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##