Klik hier voor de online versie
November 2015
Nieuwsbrief
Onderwijsmodellen en profielen
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
De nieuwe Sardes Special is uit, en daar zijn we best trots op. Al bijna 10 jaar geeft Sardes Specials uit over expertises, omdat wij onze ervaring en kennis graag met u delen. De eerste ging over Zorgplicht en Passend Onderwijs, en ook nu is Passend Onderwijs een actueel thema. Hoewel onze nieuwe Special zich vooral richt op het MBO, is het voor iedereen die te maken heeft met onderwijs en opvang interessant om te lezen. In deze nieuwsbrief leest u alvast twee voorproefjes.

Veel leesplezier.

Herman van Holt
Directeur Sardes
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Brede opvatting van Passend Onderwijs
De Limburgse mbo-instelling Leeuwenborgh heeft gekozen voor een brede opvatting van Passend Onderwijs, niet alleen omdat dit beter aansluit bij de bestaande zorgstructuur, maar vooral ook omdat het een extra stimulans is om het onderwijs goed onder de loep te nemen. Sardes heeft begin 2014 alle opleidingen bezocht om van elke opleiding een profiel te maken. Halverwege 2016 herhalen we dit – Leeuwenborgh wil de vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen bij de opleidingen. Fia Louvenberg, de projectleider Passend Onderwijs van Leeuwenborgh, vertelt in de Sardes Special hoe Passend Onderwijs doorloopt in een brede onderwijsontwikkeling.
Download het artikel >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Monitor Gepersonaliseerd Leren
Een mbo-instelling stelde ons de vraag: hoe bepaal je op effectieve én handzame manier of en welke extra ondersteuning studenten nodig hebben? Naar aanleiding van deze vraag ontwikkelden we de Monitor Gepersonaliseerd Leren, kortweg de ‘Monitor GL’ genoemd. Het is een hulpmiddel om ondersteuningsbehoeften van studenten in kaart te brengen en om hun voortgang op de ondersteuningsgebieden te monitoren. Onderwijsinstellingen kunnen de Monitor GL integreren in bestaande intakeprocedures en studentenvolgsystemen. We hopen u te inspireren om eens op een andere manier te kijken naar uw studentenvolgsysteem.
Download het artikel >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
“Het was voor mij wel een schok, een aantal jaar geleden, mijn eerste ervaringen in het MBO. Zoveel prachtige opleidingen, zoveel vakmensen – waar ik eerlijk gezegd eerder nauwelijks weet van had. Net als veel van mijn collega’s ken ik het MBO niet vanuit mijn eigen achtergrond. Dit gebrek aan kennis en vooral ervaring is jammer. Meer dan jammer: het MBO verdient de volle aandacht, deste meer gezien alle uitdagingen die er op af komen", aldus Irma Miedema, senior onderzoeker en adviseur bij Sardes.
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Praat mee tijdens de internationale rondetafelbijeenkomst
Sardes organiseert op 11 december de bijeenkomst Meertalige opvang in internationaal perspectief. Een unieke kans om ervaringen uit te wisselen met wetenschappers en beleidsmakers uit de VS, Noorwegen, UK, België en Nederland.

TINK

Heeft u begin dit jaar subsidie ontvangen uit de regeling Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang (SZW) en dit nog niet ingezet? Het kan nog! Kijk op onze site voor nieuwe trainingsdata. Heeft u individuele subsidie voor uw pm’ers? Volg dan de TINK-training bij een van de 100 trainers.

Asielzoekerspeuters recht op goede opvang
Kinderopvangorganisaties en gemeenten zijn hard op zoek naar oplossingen voor een goed educatief aanbod voor peuters in asielzoekerscentra. Sardes brengt problemen en oplossingen in kaart. Geïnteresseerd?

De inbreng van ouders bij de overgang PO
Welke rol spelen ouders als hun kind van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs gaat. Voor het ministerie van SZW brengt Sardes dit in kaart. Hoe gaat dat bij uw organisatie?

Sprankelmomenten voor vaders
Met de vaders van De Marne en SKDH komt het wel goed. De prijswinnaars van het project ‘Zorgend Ouderschap’ zijn hard aan de slag. Lees meer.
Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
24 november 2015
Mediaopvoeding, ook een taak van de kinderopvang

11 december 2015
Meertalige opvang in internationaal perspectief

18 januari 2016
Werkconferentie Versterk het jonge kind: De care-teacher als nieuwe professional

2 februari 2016
Asielzoekerspeuters

4 en 18 februari 2015
Masterclass IKC: Samen werk maken van het IKC

15 februari 2015
De nieuwe vmbo-conferentie
decoratie pijl voor titel Publicaties
Sardes Special MBOnderwijs
Modellen en profielen
Een Sardes Special over de O van het mbo. We merken dat er ook binnen het mbo in toenemende mate aandacht is voor de manier waarop het onderwijs is ingericht. Dat biedt kansen voor studenten en voor opleidingsteams. De Special is te bestellen via onze webshop.
Meer informatie >
Publicaties

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.