Klik hier voor de online versie
November 2017
De stem van ouders
voor succesvolle samenwerking
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Ouders serieus nemen en goed naar ze luisteren, dat is de visie van Sardes op omgaan met ouders. In de nieuwe Sardes Special 'De stem van ouders voor succesvolle samenwerking' nemen we u mee naar verschillende sectoren en onderwijstypen en laten we zien hoe u de stem van de ouders een plaats kunt geven in beleid en praktijk. Wij hopen dat deze nieuwsbrief en de artikelen in de Special u inspireren bij de communicatie met ouders.

Veel leesplezier,

Hermann van Holt
Directeur
Welkom
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Samenwerking tussen school en ouders versterken
Ouderbetrokkenheid mag niet ontbreken in gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Ook het Regeerakkoord van 11 oktober jl. benadrukt het belang van educatief partnerschap: “Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we samenwerking tussen school en ouders versterken.” Sardes ondersteunt gemeenten daarbij en zorgt ervoor dat alle partijen betrokken zijn. We gaan in gesprek met ouders (of gebruiken andere vormen om de stem van ouders in beeld te brengen), begeleiden een werkgroep waarbij we gezamenlijke uitdagingen en ambities formuleren, leggen alle beslissingen vast in een document of infographic, organiseren een conferentie of inspirerende bijeenkomsten en geven publicaties uit over dit onderwerp, zoals de Sardes special De stem van ouders voor succesvolle samenwerking.
Lees meer >
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Mannen en opvoeding
Mannen vinden het opvoeden van hun kinderen belangrijk. Maar hebben professionals in de kinderopvang, onderwijs en zorg voldoende oog voor mannelijke opvoeders? Ellen Donkers en Karin Hoogeveen (Sardes) inventariseerden de ervaringen van mannen. Lees meer hierover in het artikel 'Wat wil de man?' (Sardes Special 22, november 2017). Meer lezen over het project Vaders en Zorgend ouderschap, klik hier.

Samenwerken met vluchtelingenouders

De spreiding van asielzoekers en statushouders over de gemeenten maakt dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten overal in Nederland met vluchtelingenkinderen en hun ouders te maken kunnen krijgen. Paulien Muller (Sardes) beschrijft in het artikel 'Samenwerken met vluchtelingenouders' (Sardes Special 22, november 2017) hoe pedagogisch medewerkers en leerkrachten ouderbetrokkenheid kunnen vormgeven in het contact met ouders van jonge vluchtelingenkinderen. Meer lezen over het ondersteuningstraject van Sardes, Pharos, NJi en Sociaal Werk Nederland, klik hier.

Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer adviseur Robine Mens.
"In mijn werk, mijn eigen buurt en als vrijwilliger spreek ik regelmatig met ouders die de handvatten missen om hun kinderen een (taal)rijke thuisomgeving te bieden. Ouders voor wie het helemaal niet zo ‘normaal’ of vanzelfsprekend is om voor te lezen, of uitgebreid gesprekken te voeren met hun kinderen. Wat ik zelden tegenkom zijn ouders die niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders willen dat hun kind ‘het goed doet op school’ en weten ook dat hun kind daar hulp voor nodig heeft. Hun hulp."
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
Sardes Special 'De stem van ouders voor succesvolle samenwerking'
Ouders en professionals hebben elkaar nodig om kinderen tot bloei te laten komen. Dat is inmiddels breed bekend. Maar hoe krijg je een goede band met alle ouders? Niet alleen met die leuke moeder die altijd vrolijk is en voor iedereen klaar staat, maar ook met ouders van wie je de taal niet spreekt, ouders die een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben of ouders met een heel andere achtergrond dan die van jou, bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn uit hun eigen land. En vergeet de mannen niet, ook zij vinden hun kind belangrijk en willen graag betrokken worden. In de Special ‘De stem van ouders voor succesvolle samenwerking’ laten we zien hoe je er als professional in de kinderopvang of het onderwijs voor kunt zorgen dat je alle ouders in beeld krijgt.
Meer informatie >
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Vmbo-conferentie 2018
Op maandag 5 februari 2018 vindt de nieuwe vmbo-conferentie plaats in Den Bosch. De nieuwe vmbo-conferentie is een unieke samenwerking van Stichting Platforms VMBO, Platform-TL, VO-raad en Sardes. Wij verwelkomen u graag op deze veelzijdige dag vol inspiratie, ontmoetingen, uitwisseling en actualiteit. Lees meer.

Taal de hele dag door

De afgelopen jaren ondersteunde de gemeente Den Haag een aantal pilots met als doel (jonge) kinderen beter en breder te stimuleren in hun taalontwikkeling. De opbrengsten worden breed verspreid: na iedere sessie delen wij de video met gespreksleidraad en de factsheet met concrete lestips. Meer weten, klik hier.

Eigentijdse oplossingen voor kwaliteit en professionalisering
Sardes en Tulser bieden een manier van leren die effectief en eenvoudig is, minder tijd kost, en waarmee u bespaart op verletkosten: de digitale taakondersteuning. Deze methode sluit perfect aan bij de pedagogisch medewerker van nu, die is opgegroeid en opgeleid in het digitale tijdperk. Ben je nieuwsgierig? Ondernemend? Op zoek naar eigentijdse, werkende oplossingen? Kom dan naar de inspiratiesessie.

Werkplaats bso en babyopvang
Wilt u zich ook verdiepen in relevante onderwerpen voor de buitenschoolse opvang en/of de babyopvang? Sardes organiseert dit jaar zes werkplaats bijeenkomsten: drie voor de bso en drie voor de babyopvang. Hier wordt wetenschap verbonden met de praktijk en kunt u in gesprek met experts en andere kinderopvang-organisaties. Na deze Werkplaats bijeenkomsten heeft u nieuwe inspiratie en tips waar u morgen nog mee aan slag kunt!
Kort nieuws

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##