Klik hier voor de online versie
November 2017
Strategisch handelen
van de onderwijsbestuurder
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Mini assessment voor onderwijsbestuurders
U heeft uw schoolorganisatie goed in beeld en weet welke doelen u de komende periode wilt bereiken. Stelt u zich wel eens de vraag of uw eigen handelen als bestuurder aansluit op de strategie en de doelen uit uw strategisch (meer)jarenplan? Want strategie is immers executie (aldus Jacques Pijl). Laten we eens ingaan op uw strategisch bestuurlijk handelen. Hieronder staan vier belangrijke elementen van strategisch besturen. Wij nodigen u uit om terug te denken aan het afgelopen schooljaar. In hoeverre herkent u de elementen in uw eigen bestuurlijk handelen? Door de vragen met ja, soms, of nee te beantwoorden kunt u uw strategisch handelen aan een kleine test onderwerpen.
  • Ik geef gericht verantwoordelijkheid, of 'power', aan de medewerkers die het verschil kunnen maken.
  • Ik creëer mogelijkheden voor medewerkers om innovatieve ideeën in te brengen en te testen.
  • Ik maak ruimte voor de strategen in mijn schoolorganisatie.
  • Ik stel resultaatverwachtingen vast waarbij medewerkers elkaar nodig hebben om ze te bereiken.
Heeft u de vier vragen voor uzelf beantwoord? Lees in het volgende onderdeel van deze mail een toelichting op de betekenis is van deze vier items.
decoratie pijl voor titel Toelichting op de uitslag
Ik geef gericht verantwoordelijkheid, of 'power', aan de medewerkers die het verschil kunnen maken. Verantwoordelijkheid en ruimte geven aan medewerkers met ambitie en talent helpt hen te groeien en zelf keuzes te maken. Dit draagt bij aan het creëren van een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap in uw organisatie en het versterkt de intelligentie van de organisatie. Door dit te blijven voeden is de organisatie ook beter toegerust op de toekomst. Bij het geven van verantwoordelijkheid hoort ook, dat als er nieuwe rollen in een organisatie ontstaan het belangrijk is om verantwoordelijkheid te geven zonder deze bij anderen weg te nemen

Ik creëer mogelijkheden voor medewerkers om innovatieve ideeën in te brengen en te testen. Het is waardevol als alle medewerkers de ruimte hebben om ideeën te ontwikkelen en aan het team kunnen presenteren. het is daarbij belangrijk dat het team samenwerkt om nieuwe ideeën te verbinden aan de manier waarop uw schoolorganisatie waarde creëert. Bied medewerkers de gelegenheid om hun innovatieve ideeën te delen en uit te proberen zodat hun creativiteit benut kan worden. Deze benadering verschilt duidelijk van die van traditionele culturen, waar teamleiders de positie hebben om nieuwe ideeën te blokkeren omdat hij of zij ze niet waardevol acht. Daarmee wordt het enthousiasme van de innovator ondermijnd.

Ik maak ruimte voor de strategen in mijn schoolorganisatie.
Zijn er medewerkers in uw organisatie die strategisch denken en of formuleren? U kent deze medewerker misschien als iemand die begrijpt wat nodig is voor de organisatie, of die altijd de goede vragen stelt. Betrek deze medewerkers bij uw werk en breng ze met elkaar in contact.

Ik stel resultaatverwachtingen vast waarbij medewerkers elkaar nodig hebben om ze te bereiken.
Als teamwerk echt belangrijk is en u gelooft in de kracht van samenwerking dan is het raadzaam om er voor te zorgen dat samenwerken voorwaardelijk is voor succes. Dat kunt u doen door er voor te zorgen dat het succes van individuen afhankelijk is van het succes van anderen.

'Sardes assessment voor bestuurlijk handelen voor onderwijsbestuurder'
Deze vier vragen zijn een selectie van de vragen uit het 'Sardes assessment voor bestuurlijk handelen voor onderwijsbestuurder'. Het volledige assessment is gebaseerd op onderzoek van McKinsey, PWC, &strategy en op de ervaringen van de adviseurs die bij Sardes werken. McKinsey onderzocht wat de eigenschappen zijn van 189.000 CEO’s in 81 verschillende organisaties over de hele wereld en kwam tot een aantal cruciale vaardigheden voor leiders. PWC en &strategy onderzocht de principes van strategisch leiderschap. Wilt u meer weten over dit assessment, of er aan deelnemen (het assessment kan ook op maat gemaakt worden)?, dan kunt u contact opnemen met Marianne van Teunenbroek m.van.teunenbroek@sardes.nl

decoratie pijl voor titel Geef uw mening over de Sardes themamails voor bestuurders
Begin van dit jaar startten wij met het versturen van maandelijkse themamails aan onderwijsbestuurders. We zijn erg benieuwd wat uw mening is over de mails, zodat we daar bij een vervolg rekening mee kunnen houden. Hopelijk wilt u deze link https://sardes.datacoll.net/pybxsrxdlg?l=nl  aanklikken en 5 korte vragen over de themamails beantwoorden.
decoratie pijl voor titel Masterclass voor schoolbestuurders
Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen. Uit onderzoek komt naar voren dat de beste Nederlandse schoolleiders een negental principes consequent toepast. Die negen principes van de excellente schoolleider komen in de masterclass aan de orde met daaraan gekoppeld wat de bestuurder te doen staat om schoolleiders op weg te helpen naar excellentie.
De masterclass wordt gegeven door Luc Greven, auteur van het boek De Negen Principes van de excellente schoolleider.
Meer informatie en aanmelding >
Masterclass voor schoolbestuurders
decoratie pijl voor titel Volgende keer...
...biedt uw schoolorganisatie straks wel of geen onderwijs voor 10-14 jarigen? In het regeerakkoord wordt meer experimentele ruimte aangekondigd voor het samenwerken van primair en voortgezet onderwijs rond de overgang po-vo. Om deze transitie wat te verzachten kan er een tienerschool worden ingericht. In Zwolle (onderwijsroute-10-14) en in Gorinchem (Tienercollege) heeft men er al een aantal jaar ervaring mee. In de volgende nieuwsbrief verkennen we dit thema: Vanuit welke waardestrategie komt een bestuur tot de keuze voor een tienerschool? Welke afwegingen spelen een rol?

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##