Klik hier voor de online versie
Maart 2018
Nieuwsbrief
Kansen voor kinderen
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Onderwijsvoorrangsbeleid,
Onderwijsachterstandenbeleid,
Onderwijskansenbeleid…
De naam en het beleidskader van onderwijsachterstandenbestrijding veranderen door de jaren heen. Wat niet verandert is de inzet van dit beleid: betere kansen bieden aan kinderen die het risico lopen om achterop te raken in het onderwijs. Een ambitie die Sardes na aan het hart ligt. Hoe het beleid ook heet en wat de beleidskaders ook zijn, Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Veel leesplezier,
Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Samen ondersteuning bieden aan gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is altijd in ontwikkeling. Er doen zich met regelmaat nieuwe ontwikkelingen voor waar gemeenten hun beleid op aanpassen. Het consortium Oberon (projectleiding), Sardes en CED-Groep ondersteunt alle gemeenten bij het maken van beslissingen in het GOAB-beleid. Dit ondersteuningstraject voor gemeenten voert het consortium uit in opdracht en nauwe betrokkenheid van het ministerie van OCW.
Lees meer >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Welk (G)OAB-budget wordt het?
Om goede keuzes te maken voor een meerjarenperspectief op gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de leerlingpopulatie en omgeving waarin zij opgroeien. Sardes maakt dit inzichtelijk en verkent graag met u wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor uw gemeente / schoolbestuur.
Lees meer >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer adviseur Janneke Schilder.
"Na mijn studie psychologie wist ik wat ik met mijn werk wilde doen: iets kunnen betekenen voor kinderen. Waarom? Dat was voor mij vanzelfsprekend. Tijdens mijn studie werkte ik als gastouder en als pedagogisch medewerker op de babyopvang. Als vrijwilliger zette ik mij in voor kinderen die vanuit huis weinig ondersteuning kregen. Kinderen verdienen allemaal de beste kansen om zich gezond èn gelukkig te kunnen ontwikkelen. Daarom was ik blij dat ik na drie jaar onderzoek doen op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de universiteit bij Sardes aan de slag kon als junior adviseur. Hier voer ik onderzoek uit naar de kwaliteit van kinderopvang en het onderwijs en mag ik aanbevelingen doen voor bestuurders, gemeenten en de praktijk."
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
Rapport LKK - meting 2017 is uit
Het rapport over de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitmonitor Kinderopvang is uit. De LKK meet van 2017 t/m 2020 jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang, dat wil zeggen kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het is voor het eerst in Nederland dat gelijktijdig in alle kinderopvangtypen de kwaliteit op zo'n grote schaal is gemeten. Lees meer
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Leespluim
Iedere maand wordt de Sardes-Leespluim uitgereikt voor kwaliteit in kinderboeken. Nieuwsgierig naar de winnaar van maart: klik hier.

Zo werken de beste schoolleiders
Schoolleiders zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling van de school en de resultaten van de leerlingen. Elke schoolbestuurder weet het, onderzoek bewijst het. Sardes biedt een Masterclass voor schoolbestuurders, door de auteur van het boek De Negen Principes van de excellente schoolleider.

Nieuwe privacywet: gevolgen kinderopvang
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Ook kinderopvangorganisaties moeten aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Kind & Media ondersteunt de kov met tips en goede informatie over het maken, gebruiken en bewaren van beeldmateriaal. Lees meer

Bijeenkomst PEHO in de kinderopvang
De kinderopvang kan een grote(re) bijdrage leveren aan de brede ontwikkelingsstimulering en talentontwikkeling van (jonge) kinderen, mits de pedagogisch-educatieve kwaliteit op orde is. Met deze bijeenkomst op 26 april wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de transformatie van arbeidsmarktinstrument naar ontwikkelingsinstrument (kinderopvang als volwaardig pedagogisch-educatieve voorziening).

Karen van Ruiten nieuw hoofd programmabureau Alles is gezondheid…
Karen van Ruiten wordt per 1 maart 2018 het nieuwe hoofd van het programmabureau van Alles is gezondheid…. Van Ruiten volgt hiermee Sonja Bleuland van Oordt op die vier jaar aan het roer stond van het programma. Lees meer.
decoratie pijl voor titel Agenda
12 april 2018
Het IKC in één dag

16 april 2018
Masterclass Schoolbestuurder: zo werken de beste schoolleiders!

24 april 2018
De gemeente en het IKC

26 april 2018
Pedagogisch-Educatief HandelingsOnderzoek (PEHO) in de kinderopvang

Klik hier voor een overzicht van alle bijeenkomsten

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##