Klik hier voor de online versie
April 2018
Nieuwsbrief
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel

   Universiteit utrecht


Dit is de eerste nieuwsbrief LKK. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in of voor de kinderopvangsector werkt. Enkele keren per jaar brengen wij u via een nieuwsbrief of korte nieuwsflits op de hoogte van actualiteiten. Stelt u hier geen prijs op, stuur dan een mail naar info@monitorlkk.nl o.v.v. 'afmelding nieuwsbrief LKK'.
decoratie pijl voor titel
In opdracht van het ministerie van SZW meet het consortium LKK jaarlijks de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Dit doen wij van 2017 t/m 2020 en mogelijk t/m 2025. Omdat we elk jaar bij een relatief kleine steekproef de kwaliteit meten, duurt het enkele jaren voordat we de gewenste steekproefomvang hebben voor een goed landelijk beeld. In deze nieuwsbrief leest u meer over de bevindingen uit de eerste meting, over de werving voor de tweede meting en over het komende rapport over de kwaliteit van Nederlandse kinderopvang.
decoratie pijl voor titel Bevindingen van de eerste meting LKK2017
In 2017 is de eerste meting uitgevoerd bij 31 kinderdagverblijven, 33 peuteropvanglocaties, 33 buitenschoolse opvanglocaties en 57 gastouders. Voor de eerste 3 typen opvang geeft dit al een representatief beeld; voor de gastouders is het verkregen beeld minder representatief. Het rapport ‘Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, meting 2017’ (Slot, Jepma, Muller, Romijn & Leseman, 2017) is begin januari 2018 gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat blijkt? Er zijn eerste, voorzichtige aanwijzingen dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland overwegend voldoende tot goed is.
Lees meer >
Bevindingen van de eerste meting LKK2017
decoratie pijl voor titel Tweede meting LKK2018
Ook in 2018 wordt de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang onder de loep genomen. Daarvoor werven we opvanglocaties en gastouders uit andere gebieden van Nederland dan bij de eerste meting. Ditmaal benaderen we opvanglocaties en gastouders in Oost-Groningen en Zuidwest-Drenthe (Noord), Utrecht en Arnhem/Nijmegen (Midden-Oost), IJmond en Delft en Westland (West) en West-Noord-Brabant en Midden-Limburg (Zuid).
Lees meer >
Tweede meting LKK2018
decoratie pijl voor titel Verdiepend rapport over kwaliteit van Nederlandse kinderopvang in de maak
Als de gegevens van de eerste en tweede kwaliteitsmeting beschikbaar zijn, dan verschijnt van het consortium LKK een rapport dat dieper ingaat op de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Daarin wordt gezocht naar verklaringen voor de gevonden verschillen in kwaliteit tussen en binnen de diverse kinderopvangtypen. Eén van de vragen die zal worden beantwoord is: bieden organisaties die meer aandacht hebben voor de professionalisering van hun pedagogisch medewerkers een hogere kwaliteit? Een andere vraag die beantwoord wordt, is: waar komen de kwaliteitsverschillen tussen individuele gastouders vandaan? Dit verdiepende rapport wordt in het najaar van 2018 verwacht.
decoratie pijl voor titel Website monitor LKK
Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.

De faculteit Sociale Wetenschappen van de UU staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. De focus ligt op de disciplines algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. Vanuit die expertise dragen wij bij aan de vorming van jong talent in een breed palet aan opleidingen en aan een beter begrip voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van menselijk gedrag en de menselijke samenleving.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##