Klik hier voor de online versie
Juni 2018
De toekomst als inspiratie
Nieuwsflits voor Primair Onderwijs
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Scholen in verandering
In deze nieuwsflits krijgt u een voorproefje van de nieuwe Sardes Special over de toekomst, veranderingen en ontwikkelingen in ons basisonderwijs. Deze publicatie geeft een aanzet om na te denken over innovatie. Over de vraag welke veranderingen en vernieuwingen wenselijk zijn in het primair onderwijs. En hoe je deze realiseert in de scholen van het eigen bestuur of in de eigen school. Door ervaringen uit de praktijk en inzichten uit de wetenschap te beschrijven en te verbinden, hoopt deze Sardes Special daar aan bij te dragen. 

Wilt u nog meer weten over dit thema? Op 10 oktober 2018 organiseert Sardes de Landelijke conferentie primair onderwijs Verbind de school met de toekomst. Zowel in de Special als tijdens de conferentie draait het om dezelfde vraag: welke kansen en uitdagingen biedt de toekomst voor het primair onderwijs?
Scholen in verandering
decoratie pijl voor titel Motivatie binnenstebuiten: wat drijft leerlingen om te leren
Nederlandse scholieren scoren slecht op internationale ranglijsten als het gaat om motivatie (OECD, 2012; Inspectie van het Onderwijs, 2014). Waar ligt dat aan en hoe kan het beter? Welke onderwijsinnovaties hebben een positief effect op de motivatie van leerlingen? Wat kun je doen in de dagelijkse onderwijspraktijk? Anne Hoogenboom (Sardes) interviewt Yvonne van Sark, partner en senior onderzoeker bij Youngworks. Samen met Huub Nelis bracht Yvonne van Sark in 2014 de publicatie ‘Motivatie binnenstebuiten’ uit.
Download hier het artikel.
decoratie pijl voor titel Wat vraagt duurzame verandering van schoolleider en leerkracht?
Veel schoolleiders willen hun onderwijs vernieuwen. Ze willen bijvoorbeeld thematisch onderwijs, onderzoekend of ontdekkend leren of projectonderwijs invoeren. Aanleiding is dikwijls de roep om 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn do’s en don’ts bij een duurzaam veranderproces? Sardes interviewde zeven schoolleiders die bezig zijn met de implementatie van een nieuwe didactiek. Anne Hoogenboom en Joyce Breen delen de bevindingen en ondersteunen deze met relevante theoretische inzichten over innovatie en verandermanagement.
Download hier het artikel.
decoratie pijl voor titel Landelijke conferentie primair onderwijs
Op woensdag 10 oktober 2018 organiseert Sardes de Landelijke Conferentie Primair Onderwijs "Verbind de school met de toekomst". Op de conferentie kunt u kennis en inspiratie opdoen. Wat vraagt toekomstbestendig onderwijs van de schoolleider en de leerkracht? Welke goede voorbeelden zijn er in het land? En welke kansen bieden technologische ontwikkelingen?

De conferentie is een leerzame dag voor het hele team. Stuur een e-mail voor (informatie over) teamaanmelding.
 
Alle deelnemers ontvangen de Sardes Special Scholen in verandering - De toekomst als inspiratie, een publicatie over schoolontwikkeling met bijdragen van workshopleiders en sprekers.
Meer informatie en aanmelding

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##