Klik hier voor de online versie
Maart 2016
Nieuwsbrief
Lunteren in één nieuwsbrief
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Sinds jaar en dag ontmoeten en inspireren onderwijsprofessionals uit de gehele schoolorganisatie – van leraar tot schoolleider en bestuurder – en uit het hele land elkaar in Lunteren. Het thema van de PO-conferentie was dit jaar ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit’. Een thema waar wij ons ook graag mee bezig houden. Heeft u de conferentie gemist, dan kunt u hier meer lezen over de workshops die Sardes op deze dag verzorgde. Over: Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden; Strategisch denken en duurzame onderwijsverbetering; en De rol van de bestuurder in de lerende school. 

Veel lees plezier,
Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Strategisch denken en duurzame onderwijsverbetering

In Lunteren presenteerden Irma Miedema en Sandra Beekhoven in de sessie ‘Strategisch denken en duurzame onderwijsontwikkeling’ een nieuwe manier om strategisch naar de toekomst van een onderwijsorganisatie te kijken. In 2015 voerde Sardes twee pilots uit om deze benadering uit te testen: één voor een groot schoolbestuur in het PO (Zaan Primair) en één voor een groot schoolbestuur in het VO (Achterhoek VO). De resultaten zijn bijzonder positief: beide besturen vinden de benadering een belangrijke toevoeging die voor meer onderwijsorganisaties van betekenis kan zijn. Intussen zijn de volgende strategische trajecten bij onderwijsbesturen in volle gang.
Lees meer >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden

Frank Studulski gaf in Lunteren een workshop over 21ste-eeuwse vaardigheden. Bij het werken aan nieuwe vaardigheden gaat het vooral om leerkrachtgedrag. ‘Loslaten’ is een veel gehoorde kreet. Maar is dat ook werkelijk nodig?  Ja, we geven de leerlingen meer de ruimte om eigen oplossingen te vinden. Ja, we laten de methode wellicht wat meer los. Maar het leren van nieuwe vaardigheden is zeker geen vrijheid-blijheid. Het vereist een goede oriëntatie op de vaardigheid zelf, het vraagt voorbereiding, doelen stellen, andere werkvormen, goede vragen stellen en structuur bieden. Je zou kunnen zeggen: werken aan nieuwe vaardigheden maakt het beroep van leerkracht inhoudelijk interessanter.
Lees meer >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
De inspiratiekit

In opdracht van School aan Zet ontwikkelde Sardes een inspiratiekit voor bestuurders in het primair en speciaal (basis)onderwijs, vanuit het perspectief van de schoolleider.
Tijdens de workshop in Lunteren lieten Hester Fukkink en Hermann van Holt zien hoe de inspiratiekit praktische middelen aanreikt. Met de inspiratiekit kunnen bestuurders samen met de schoolleiders van hun scholen werken aan de ontwikkeling, verdieping en/of borging van een lerende organisatie. De inhoud van de inspiratiekit richt zich voornamelijk op de interactie tussen bestuurder en schoolleider(s).
Lees meer >
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Mediawijs door mediaopvoeding
De kinderopvang speelt een belangrijke rol bij mediaopvoeding. Meer weten? Op 23 mei 2016 organiseert Sardes, i.s.m. Digidreumesen, de bijeenkomst Mediaopvoeding, ook een taak van de kinderopvang. Een interactieve ochtend waarin we u meenemen naar de wereld van het opgroeiende kind. We gaan graag met u de dialoog aan over mediaopvoeding en de rol van de kinderopvang daarbij. Ook gaan we aan de slag om een eerste stap te zetten richting een visie op media in de kinderopvang. Hoe pakt u dat aan? Lees meer.

Aanbod VVE in de opleiding
Biedt uw opleiding PW, OA en SAW aan? Vraagt het werkveld van deze studenten dat zij een VVE-certificering meebrengen als zij van de opleiding komen? Bent u in dit kader bezig met het (her)inrichten van een keuzedeel VVE? Sardes biedt ondersteuning en scholing op maat. Lees meer. Geïnteresseerd, maar liever eerst meer informatie? Kom naar de informatiemiddag op 19 mei 2016.

Meer over Lunteren
Een verslag van de conferentie en de presentaties vindt u op de site van de PO-raad.
Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
6 april 2016
Het jonge kind op het juiste spoor 

7 april 2016
IKC club - Netwerk Integraal Kind Centrum

14 april 2016
Landelijke netwerkdag Taalcoördinatoren

19 april 2016
11e Jaarcongres Brede School

21 april 2016
Alle onderwijsmodellen in 1 dag

19 mei 2016
Informatiebijeenkomst VVE-certificering voor ROC's

23 mei 2016 of 12 september 2016
Mediaopvoeding, ook een taak van de kinderopvang! 

25 mei 2016
Masterclass IKC - Samen werk maken van het IKC

Het hele jaar door worden er TINK-trainingen gegeven.
Klik hier voor data.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.