Alles is Gezondheid

Alles is Gezondheid is een landelijk netwerk van publieke en private partners dat de maatschappelijke beweging naar een gezonder Nederland stimuleert. Sinds 2017 is Sardes de eindverantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit meerjarige overheidsprogramma.

Benieuwd hoe het netwerk zorgt voor impact in Nederland?

Samen naar een gezonder Nederland

Werken aan een gezonder Nederland kan alleen samen. Met zoveel mogelijk partners zet Alles is Gezondheid zich in voor een Nederland met gezonde en gelukkige mensen. Het programma bestaat uit een zelfregulerend netwerk waarin publieke en private partijen bottom-up samenwerken, innoveren en implementeren.

Zelfregulerend netwerk

Bij elkaar opgeteld vormt Alles is Gezondheid een netwerk dat:

  • Partijen verbindt in regionale netwerken en domeinoverstijgende allianties.
  • Het gedachtengoed Positieve Gezondheid doorontwikkelt en implementeert.
  • De transitie van ziekte naar gezondheid en gezond gedrag stimuleert.
  • Co-creëert met eindgebruikers voor innovatieve systeemverandering.

 

Alles is Gezondheid staat voor leren, verbinden en doen (#hoedan)

 

Samenwerking en verbinding

In de samenwerking voor een gezonder Nederland vervult Alles is Gezondheid een rol als verbinder. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dit is duidelijk te zien in de aspecten waarop netwerkpartners Alles is Gezondheid het meeste waarderen:

  • Verbinden: zoals leggen contacten en samenwerking bevorderen
  • Activeren: zoals impuls bij opstarten en hulp uitvoering activiteiten
  • Leren: zoals praktijkkennis delen en ervaringen uitwisselen

Positief Gezond Nederland

In 2022 hebben Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid hun krachten gebundeld. Als één gecombineerd team werken zij samen aan gezonder Nederland. Belangrijke focus in het samengaan is de borging en doorontwikkeling van het gedachtengoed Positieve Gezondheid.