Onderwijsvisie 2020-2030: gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht

‘Elk kind moet veilig, gezond, kansrijk en met veel plezier kunnen opgroeien in Dordrecht. We willen kinderen optimale kansen bieden om zichzelf, hun talenten en mogelijkheden en de wereld om hen heen te ontdekken.’  

Dat is wat alle partners die in Dordrecht samenwerken rond kinderen tussen de 0 en dertien jaar met elkaar hebben afgesproken. Er zijn drie speerpunten en ambities geformuleerd waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door scholen, kinderopvang, de bibliotheek, sport- en cultuurorganisaties en natuurlijk de gemeente. Dit staat beschreven in haar Onderwijsvisie 2020-2030: Gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht


Gelijke kansen voor alle Dordtse kinderen

Dordrecht heeft een divers en kwalitatief goed aanbod van basisonderwijs en kinderopvang. Zo'n 10.000 kinderen gaan dagelijks naar school in Dordrecht en met de meeste kinderen gaat het goed. Ze voelen zich op hun plek, ontwikkelen zich 'volgens de boekjes' en doorlopen veelal probleemloos de basisschool. Hiernaast staat een grote groep Dordtse kinderen voor wie het leven minder voorspoedig verloopt. Zij groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling belemmert. Bijvoorbeeld door taalachterstand, het opleidingsniveau van ouders, armoede of een fysieke of verstandelijke beperking. Onderwijs, kinderopvang en gemeente slaan daarom de handen ineen om samen een stevige basis voor alle kinderen te realiseren.

Sardes ondersteunt dit waardevolle traject
We zijn gestart met een evaluatie van beleid en praktijk op het gebied van gelijke kansen. We spraken vele betrokkenen en vroegen: wat gebeurt er al met welke opbrengsten en wat is er nog nodig? Op basis daarvan is in een gezamenlijk traject, met steun van Sardes, een onderwijsvisie ontwikkeld. Momenteel zijn we hard bezig met de uitwerking daarvan.  

Bekijk de inspirerende kick-off bijeenkomst


Monitor voor het meten van gelijke kansen

Wat moet er gebeuren? Wie is daarvoor verantwoordelijk en – niet onbelangrijk – hoe weten we of we op de goede weg zitten? Met een monitor. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze monitor waarmee we over enige tijd aan de hand van feiten, cijfers, maar ook opvattingen van betrokkenen, kunnen vaststellen of kinderen in Dordrecht inderdaad optimaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen. 


Heeft u een vraag over dit project?
Stel deze gerust aan adviseur Karin Hoogeveen. Zij kan u alles over dit project vertellen en denkt graag met u mee over hoe u in uw gemeente een onderwijsvisie opstelt.

Meer weten?