Digitale meertalige prentenboeken

Veel jonge kinderen kampen met een te kleine woordenschat. Digitale prentenboeken zijn heel geschikt om de woordenschatontwikkeling mee te stimuleren. Uit onderzoek blijkt: waar kinderen normaliter zo’n 2 à 3 nieuwe woorden leren per dag, kan een digitaal prentenboek ervoor zorgen dat een kind in een half uur wel 5 à 6 nieuwe woorden leert! 

De kracht van digitale prentenboeken zit in de combinatie van beeld en geluid. Animaties, cameravoering en geluidseffecten ondersteunen het verhaalbegrip en verduidelijken de betekenis van nieuwe woorden. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen meerdere keren hetzelfde digitale prentenboek kijken. Als leerlingen 2 keer 20 minuten per week kijken, kunnen ze wel 600 nieuwe woorden extra leren per jaar. Het is bovendien niet altijd nodig dat leerlingen worden ondersteund bij het kijken naar de digitale prentenboeken. Ook als een leerling alleen achter de computer of tablet een boek bekijkt, neemt de woordenschat al toe. 

 

Meertalige digitale prentenboeken

Sardes doet onderzoek naar de effecten van het gebruik van digitale meertalige prentenboeken in het gezin. Tien Nederlandse digitale prentenboeken zijn vertaald in het Arabisch, Turks en Tamazight. Dit zijn de drie meest voorkomende thuistalen in de vier kleuterklassen die meedoen aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek ontvangt de helft van de kinderen de digitale prentenboeken in de moedertaal om thuis te bekijken, terwijl de andere helft de Nederlandse versie krijgt. Zo wordt onderzocht of de taal van de digitale prentenboeken de leesmotivatie en de Nederlandse woordenschat beïnvloedt. Bekijken de kinderen de boeken vaker als deze in hun moedertaal te bekijken zijn, of maakt dit geen verschil? En gaat hun kennis van de Nederlandse taal meer vooruit als de boeken in de eigen taal beschikbaar zijn, of leren ze juist meer van boeken in het Nederlands?  

 

Benieuwd naar andere onderzoeken naar digitale prentenboeken?

Bekijk hier een onderzoek van Stichting Lezen, en een antwoord van de Kennisrotonde naar het gebruik van digitale prentenboeken

 

Meer weten?

Sardes publiceerde eerder al verschillende publicaties over het gebruik van digitale prentenboeken:

Digitale prentenboeken in de kinderopvang
Levende boeken: zo werkt dat! 
Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep
Kind & Media – Zelf op zoek naar geschikte media?

 

Meer halen uit prentenboeken (4 dagdelen)

Zet voorlezen doelgericht in om het verhaalbegrip, de woordenschat en het denken van kinderen te bevorderen. Leer hoe u gefaseerd voorleest en in iedere fase aan andere doelen werkt. Interactie met de kinderen staat voorop.

Zin en onzin van digitale prentenboeken en apps - masterclass (3 uur)

Lang niet alle digitale prentenboeken en apps zijn bruikbaar voor taalstimulering. In deze masterclass leert u waarop u moet letten om digitaal materiaal van goede kwaliteit te selecteren.

Digitale prentenboeken maken en effectief gebruiken - workshop (3 uur)

In deze workshop leert u hoe u zelf een digitale versie van een prentenboek maakt en hoe u deze effectief gebruikt. We kijken daarbij niet alleen naar verhalende prentenboeken, maar ook naar andersoortige boeken (vormen, letters). 

Meer voorlezen, beter in taal - lezing/presentatie (45 min.)

In de lezing wordt aan de hand van inzichten uit onderzoek en aansprekende voorbeelden uit kinderboeken uitgelegd waarom voorlezen zo belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

 

Aanvragen of meer informatie? 

De scholing kan ingekocht worden door kinderopvang-organisaties, scholen, bibliotheken en andere geïnteresseerde instellingen. Het is niet mogelijk om individueel in te schrijven. Neem contact op met Taalspecialist Kees Broekhof via k.broekhof@sardes.nl of bel 030 - 232 62 00 voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Meer weten?