Expert aan het woord: Emma Poelman

De wijkaanpak van Coevorden is uniek, vindt expert Emma Poelman, die nog vijf andere gemeenten begeleidt bij NP Onderwijs. De aanpak werkt goed voor de onderlinge relaties. 

‘Coevorden kwam met een bekende vraag’, zegt Emma Poelman van DSP-groep. ‘’Hoe kunnen we de NPO-gelden goed besteden en hoe kunnen we scholen er goed bij betrekken?’ Het gaat zowel om de inhoud als om het proces. Annemiek wil vooral de leefwereld van kinderen centraal stellen. Dan is de wijk een goed niveau om te kijken wat je kunt opzetten. Daarom koos ze voor een wijkaanpak. Ze vond het spannend om met de verschillende scholen in een wijk praten, want die scholen zijn soms elkaars concurrent. Hoe vul je zulke bijeenkomsten in? In het begin was ik sparringpartner voor dat soort vragen en hadden we wekelijks contact.’

Lees ook 'Gemeente aan het woord: Coevorden' 


Emma Poelman - foto door Robert Langendijk 

Leefwereld van kind

Poelman had geadviseerd om een brede bijeenkomst te houden met partijen uit de hele gemeente. Of eerst een wijkspecifieke ronde en dan een brede ronde. ‘Dat zei ik deels vanuit efficiency. Zo’n wijkopzet van twee keer acht bijeenkomsten is heel intensief. Maar als je de leefwereld van het kind centraal wilt stellen en inzet op goede relaties, is de gekozen wijkaanpak beter. Toch lijkt een plenaire ronde me ook goed. Dan ontstaan er soms waardevolle dwarsverbanden tussen partijen die je niet had voorzien.’ 

 

Draagvlak

De andere gemeenten die Poelman begeleidt, hebben een schooloverstijgende aanpak van NP Onderwijs vanuit de gemeente als geheel, al krijgen ‘aandachtswijken’ soms een accent. ‘In besluitvaardigheid zie ik grote verschillen’, zegt Poelman. ‘De ene gemeente vindt het belangrijk om draagvlak te krijgen bij alle uitvoerende partijen en steekt daar veel energie in. Andere gemeenten stippelen zelf een koers uit en leggen die voor aan partijen. Het hangt soms ook van de beleidsmedewerker af. Ik vind het sterk dat Annemiek het kind en de ouders echt centraal stelt. Je kunt snel verzanden in hoofdlijnen van de discussie en in processen.’

 

Dankbaar 

De DSP-groep waaraan Poelman is verbonden, is een onderzoeksadviesbureau voor de publieke sector. ‘Mijn opdrachten zijn vaak op het raakvlak van onderwijs, sport en beweging, en cultuur. Dat sluit aan bij NPO-projecten die expliciet inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Die betrekken sport en beweging, en cultuur er ook bij. Leuk aan dit werk vind ik dat de aanpak in elke gemeente anders is. De werkzaamheden zijn dus ook verschillend. En de beleidsmedewerkers zijn heel dankbaar voor wat ik doe. Wat ik in elke gemeente zie, is dat gemeente en onderwijs dichter bij elkaar komen te staan door het NP Onderwijs. Het levert ze in de relatie veel op. Dat is supergoed!’

 

Tips voor gemeenten die net beginnen met NP Onderwijs

  • Begin niet te overhaast.
  • Bekijk eerst met welke partijen je in gesprek wilt en vraag aan die partijen: wat merken jullie? 
  • Werk zoveel mogelijk vanuit de behoefte van betrokkenen.
  • Vraag je af: welke aanpak past het beste bij onze gemeente? En: welke rol wil ik als beleidsmedewerker hebben?
  • Betrek vanaf het begin andere collega’s binnen de gemeente bij NP Onderwijs; dat vergroot het draagvlak.