Inclusieladders bieden een gezamenlijke taal voor het gesprek over inclusief onderwijs

Ieder, die aan inclusiever onderwijs wil werken, vertrekt vanuit zijn eigen startpunt. In elke regio en in elke school is dat startpunt anders. Ambities voor de toekomst formuleer je samen. Waar willen we naartoe binnen ons samenwerkingsverband? Sardes brengt de huidige situatie in kaart en adviseert over de te zetten stappen, passend bij gedeelde ambities. Uw ambities combineren we met onze kennis van, en ervaring bij, ontwikkelingen rond inclusief onderwijs.

Inclusieladders toegelicht 

Wilt u als school, bestuur of samenwerkingsverband aan de slag met inclusiever onderwijs, dan kunnen onze inclusieladders u daarbij helpen. In de video hieronder licht adviseur en onderzoeker Sanne Spiero de inclusieladders toe.  

 

Deze opname is gemaakt in opdracht van Samenwerkingsverband VO 30 06.

 

Dimensies van inclusief onderwijs

De basis voor dit gespreksinstrument zijn de drie dimensies van inclusief onderwijs, vrij vertaald van Nilsen (2018)1

1. Organisatorische inclusie: thuisnabij naar school kunnen
Een dekkend netwerk aan voorzieningen creëren, zodat kinderen dichtbij huis een passende onderwijsplek kunnen vinden.  

2. Sociale inclusie: van en met elkaar leren
Kinderen ontmoeten elkaar en krijgen de kans om samen te leren. Sociale inclusie kun je vormgeven op het niveau van de buurt, op school en in de klas. 

3. Didactische inclusie: het omgaan met verschillen in de klas
Het tegemoetkomen aan de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Maar ook aan verschillende interesses en talenten van kinderen. 

De drie dimensies laten zien dat inclusief onderwijs niet alleen gaat over het organiseren van voorzieningen, maar er net zo veel aandacht nodig is voor de mate waarin kinderen kunnen meedoen en ontwikkelen op school.   

 

Wilt u meer informatie over de weg naar inclusiever onderwijs?  
Neem dan contact op met Sanne Spiero.  Zij kan u alles over de inclusieladders vertellen en u vrijblijvend een PDF-versie toesturen. 

 

1. Nilsen, S. (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education. International Journal of Inclusive Education, 1-17. 

Meer weten?