CBS Melodie uit Rijswijk creëert een doorlopende leeslijn en levende leescultuur met Taal100

Hoe geef je een goede les begrijpend lezen? Welke elementen moeten we in de onderbouw al aanbieden om hierop voor te bereiden? Dat waren de hulpvragen die de leerkrachten van CBS Melodie aan directeur Kajel Singh stelden. Ze vertelt: “We keken elkaar aan en wisten dat hier maar één traject geschikt voor is. Dat is Taal100.”  

Taal100 is een werkwijze waarmee het schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs onder handen neemt. Door tegelijkertijd aan dezelfde onderwerpen te werken, met afgestemde doelen en didactische werkwijzen, ontstaat er een doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen van groep 1 tot en met 8. 

 

Vliegende start 

“Een doorgaande lijn is heel belangrijk”, legt Kajel uit. “Zo komen kinderen van jongs af aan in aanraking met boeken en verhaalteksten. Ze kunnen nog niet lezen en schrijven, maar wel luisteren om het verhaal te begrijpen en woorden leren. Door al op jonge leeftijd te starten met het stellen van verdiepende vragen over de verhaallijn, maak je de stap naar het begrijpend lezen in groep 4 gemakkelijker.”  
 

Samenwerken 

Een nauwe samenwerking en afstemming tussen de bouwen is noodzakelijk om een doorgaande lijn te laten slagen. Daarom is iedereen bij Taal100 betrokken. Van de leerkrachten tot de taalcoördinator en IB-er en van de stuurgroep tot de schoolleider. Kajel: “Je wilt niet dat iedereen op een eilandje werkt. Door het samen te doen en van elkaar te leren ontstaat er saamhorigheid en veiligheid.” 
 

Maatwerk 

Onder begeleiding van twee taalspecialisten van Sardes gingen de leerkrachten tijdens teambijeenkomsten op zoek naar de oplossing voor hun hulpvraag. “Je krijgt allerlei tools door Sardes aangereikt, maar je moet vervolgens zelf beslissen hoe die werkbaar zijn binnen jouw praktijk”, legt Kajel uit. “Dat is het fijne aan Taal100. Je kunt het helemaal aanpassen aan de behoeftes en hulpvragen van de leerkrachten.” 
 

Extra aandacht voor borging 

In plaats van het gebruikelijke eenjarige traject, koos Kajel er bewust voor om de implementatie van Taal100 te verspreiden over twee jaren. “Na één jaar heb je alle tools gekregen, maar zit je nog net niet stevig in de borgingsfase. Daarom hebben wij het tweede jaar gebruikt om alles nog eens goed te herhalen, aanpassingen te maken en de puntjes op de i te zetten.”  
 

De huidige lespraktijk 

De kleuterbouw combineert herhaald voorlezen met informatieve boeken en coöperatieve werkvormen. De leerlingen ontwikkelen zo het begrijpend luisteren, hun woordenschat, hun mondelinge taalvaardigheid en hun kennis van de wereld. In de bovenbouw ligt de focus op begrijpend lezen en op een levende, motiverende leescultuur. Dat laatste is belangrijk om het leesplezier binnen en buiten school te bevorderen. “We zagen dat de oudere leerlingen steeds minder plezier in het lezen hadden”, vertelt Kajel. “Om hen te stimuleren hebben we actuele onderwerpen en afwisselende werkvormen geïntroduceerd. Ze zien dit als een spel en vinden het fantastisch.” 
 

Trots 

Inmiddels is het tweejarige begeleidingstraject afgerond en kijkt Kajel tevreden terug. “Ik heb in twee jaar veel zien veranderen. De onderbouw werkt nu met een vaste voorleescyclus en de bovenbouw heeft elke week een actueel onderwerp. En in alle groepen is er aandacht voor leesplezier. Tijdens bouwvergaderingen blijft het geleerde langskomen. De leerkrachten zijn enorm gegroeid en kunnen nu veel meer uit de kinderen halen. Iedereen is trots dat we in zo’n korte tijd zoveel bereikt hebben.” 
 

Meer weten?