Een gezamenlijk pedagogisch beleid voor Dichtbij kinderopvang

Hoe kom je na een fusie tot een pedagogisch beleid, waar iedereen zich in herkent? Dat was de uitdaging voor Dichtbij. De kinderopvangorganisatie wilde van drie organisaties beleids- en werkplannen één nieuw overkoepelend beleid maken. En kon daar de hulp van een onafhankelijke opvangexpert goed bij gebruiken.

Op 1 januari 2023 fuseerden drie kinderopvangorganisaties en vanaf dat moment vormden zij samen Dichtbij kinderopvang. De prioriteit ligt nu bij ‘de basis op orde krijgen’. Een passend pedagogisch beleid is daarvoor noodzakelijk. Met de nieuw geformuleerde kernwaarden, visie en missie als basis. Een uitdagende klus, maar tegelijkertijd ook een kans voor de nieuwe opvangorganisatie. Dichtbij hoopt dat de medewerkers zich verbonden voelen met de nieuwe organisatie en zich herkennen in het beleid door samen nieuwe pedagogische uitgangspunten te formuleren.

Onafhankelijke opvangexpert

Sardes werd gevraagd om dit proces als onafhankelijke expert te begeleiden en het nieuwe beleid te schrijven. “We wilden het proces graag met een open blik ingaan”, legt Ismay Bluijs, Manager Pedagogiek en Kwaliteit bij Dichtbij, uit. “Daar hadden we een neutrale partij voor nodig, met veel kennis van de veranderende wet- en regelgeving, de ontwikkeling van het jonge kind en de VVE. Dat was Sardes.” 

Eigenlijk had Ismay het beleid graag zelf geschreven. “Het was dan ook best spannend om dit uit handen te geven”, legt ze uit. “Begrijpen ze wel wat wij bedoelen en andersom? Maar al snel voelde het goed en vertrouwd.” 

Duidelijkheid en ruimte

Het traject werd gestart met een korte digitale vragenlijst aan alle medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte was aan duidelijke richtlijnen. Maar ook aan de ruimte om het beleid zelf ‘in te kunnen kleuren’, passend bij de bijna 70 locaties en 70 gastouders. Met de nieuwe kernwaarden, de input uit de enquête en de kick-off-bijeenkomst, werden de vijf pedagogische uitgangspunten gevormd. De basis van het nieuwe pedagogisch beleid. 

Om de beleidsstukken die Sardes schreef te toetsen, werd er een ontwikkelteam samengesteld. Met pedagogisch medewerkers, clustermanagers, pedagogisch beleidsmedewerkers, pedagogen, pedagogisch coaches en een coördinator gastouderbureau. “We hebben het écht samen gedaan”, zegt Ismay trots. “Dingen zijn nu duidelijk gekaderd en de nieuwste inzichten staan erin verwerkt. Sommige stukken zijn door Sardes bewust vrij algemeen opgeschreven, zodat de ruimte er is om hier op locatieniveau zelf invulling aan te geven.”

Echt Dichtbij

Hoewel het beleid nog niet geïmplementeerd is, wordt er al wel door velen enthousiast op gereageerd. “Er is een vuurtje gaan branden bij de collega’s. Dat is echt verbindend”, vertelt Ismay. “Ik merk het aan de betrokkenheid van de mensen die eraan gewerkt hebben. Maar ook aan collega’s die er nieuwsgierig naar zijn. Die bevlogenheid is prachtig om te zien.”

Er moeten nog een paar partijen naar kijken, maar dan is het in november tijd voor de officiële lancering. Maar in de basis zit het wel goed, gelooft Ismay: “Het stuk voelt echt als Dichtbij. Dat is knap gedaan van Sardes.” Collega’s, ouders, gastouders en partners worden de komende periode stuk voor stuk meegenomen en geïnspireerd. Zo organiseert Dichtbij meerdere inspiratieavonden en zijn diverse werkgroepen druk met de implementatie en borging. 

Lancering

Dichtbij kinderopvang kijkt vol verwachting uit naar de lancering van het nieuwe beleid in november. Ze zijn vastbesloten om het nieuwe beleid met enthousiasme te implementeren en stevig te verankeren in onze organisatie. “Dit belangrijke moment is mede mogelijk gemaakt door de waardevolle samenwerking met Sardes, die ons deskundig hebben begeleid in dit proces”, aldus Ismay.

Wil jij, net als Dichtbij kinderopvang, aan de slag met jouw pedagogisch beleid?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer