Sardes ontwikkelt nieuw pedagogisch beleidsplan voor Bink

Zoals veel kinderopvangorganisaties, heeft ook Bink recent te maken gehad met grote personele verschuivingen. Dit maakte het moeilijk om vast te houden aan een gezamenlijke werkwijze. Om die gezamenlijkheid te hervinden, formuleerde zij een nieuwe missie, visie en kernwaarden én vroeg zij Sardes om met de organisatie een bijpassend pedagogisch beleidsplan te schrijven. 

Het nieuwe beleidsplan heeft als doel om medewerkers te inspireren en aan te sluiten bij de nieuwe uitgangspunten en wetenschappelijke inzichten over ‘wat werkt’ in de kinderopvang. Met dit plan wil Bink een nieuwe impuls geven aan de hoge kwaliteit waar zij voortdurend naar streeft.

Bekijk het nieuwe beleidsplan opent in nieuw tabblad

 

Terug naar het begin

“We merkten dat dingen die ingesleten waren, veel minder makkelijk overgedragen werden aan nieuwe collega’s”, vertelt Monique Wittebol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bink. “Daarom was dit het moment om terug te gaan naar het begin: waarom doen we wat we doen? En sluit ons pedagogisch beleid daar nog voldoende op aan?” 

Bink benaderde Sardes voor ondersteuning bij dit strategische traject. Monique: “Wat mij in Sardes aanspreekt is dat het een maatschappelijke organisatie is, die op diverse vlakken een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het jonge kind. Door het proces aan Sardes uit te besteden, konden onze eigen medewerkers zich met de inhoud bezighouden en zorgde Sardes voor de wetenschappelijke inzichten.”

Door het proces aan Sardes uit te besteden, konden onze eigen medewerkers zich met de inhoud bezighouden en zorgde Sardes voor de wetenschappelijke inzichten.”

Kenmerken als basis

Samen stelden Sardes en Bink zes kenmerken op, waar het nieuwe beleidsplan aan moest voldoen:

  1. In gezamenlijkheid tot stand gekomen, breed draagvlak.

  2. Ambitieus geformuleerd, vormt een stip op de horizon.

  3. Gegrond in wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt in de kinderopvang?’

  4. Concreet en daarmee meetbaar geformuleerd.

  5. Gestoeld op de nieuwe missie, visie en kernwaarden van Bink.

  6. IKK-proof.

Met deze richtlijnen op zak, ging Sardes aan de slag. 

Samen ontdekken

Om de input te verzamelen, en tegelijkertijd de gezamenlijkheid en het draagvlak te bevorderen, werd er een projectgroep opgestart van medewerkers van Bink uit diverse lagen van de organisatie. Deze projectgroep kwam tijdens de sessies en verkenningen al snel tot de conclusie dat het pedagogisch beleid, waarin het uitgangspunt was om het kind centraal te stellen, niet langer aansloot bij de missie van Bink ‘samen groeien met plezier’, waarin juist de groep centraal staat. Een uitkomst waar Monique blij  over is. “De kinderopvang is bij uitstek een mogelijkheid om vanuit de groep en het samen te denken”, vertelt ze. “Een plek waar kinderen met en van elkaar leren. En waar zij mogen zijn wie ze zijn. Dat is veel meer het centrale gegeven waar we in de huidige maatschappij behoefte aan hebben, in plaats van de focus op het individu.”

Van cirkel naar bloem

De pedagogische cirkel die Bink hanteerde, waarin het kind centraal stond, werd vernieuwd. De visie ‘samen groeien met plezier’ kreeg een centrale plek. “Samen met Sardes hebben we vier uitgangspunten gekozen die leidend zijn voor ons handelen op de groep. Deze punten hebben we vormgegeven in de vorm van een bloem. Dit model helpt ons om met elkaar, en met ouders en partners, het gesprek te voeren over onze pedagogische visie en ons beleid”, aldus Monique.

 

Toolbox voor borging

“Voor ons is het heel belangrijk dat het pedagogisch beleidsplan niet een document is dat je leest, weglegt en dan weer vergeet”, vertelt Monique. “Daarom ontwikkelen we diverse instrumenten, zoals de bloem, waarmee de teams zelf aan de slag kunnen.” Deze instrumenten worden, na een test door de klankbordgroep, toegevoegd aan de toolbox. Deze bestaat uit een serie werkbladen en instrumenten die door vestigingsmanagers, coaches en pm’ers kunnen worden gebruikt om het pedagogisch beleid op locatie te concretiseren.  

Beleidsplan waar je warm voor loopt

Met de vernieuwde missie, visie en kernwaarden, de input vanuit de projectgroep, het wetenschappelijk onderzoek en de toolbox om de borging te ondersteunen, staat het nieuwe pedagogisch beleidsplan als een huis. Monique is enthousiast over het eindresultaat: “Het is een heel handzaam en lekker leesbaar pedagogisch beleidsplan geworden, waarvan je snapt wat de essentie is en waar je makkelijk warm voor loopt.”

“Het is een heel handzaam en lekker leesbaar pedagogisch beleidsplan geworden, waarvan je snapt wat de essentie is en waar je makkelijk warm voor loopt.”

Ben jij, net als Bink, op zoek naar een helder en praktisch pedagogisch beleidsplan?

Lees meer cases

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer

PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Lees meer

Aurelius College biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken met 10-14 onderwijs

Lees meer

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer

Sardes evalueert ZomerTalent010 voor gemeente Rotterdam

Lees meer

Onderwijsvisie 2020-2030: gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings