Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

“Pareltjes van Taalgericht Vakonderwijs zijn er te zien bij Yuverta vmbo Roermond”, complimenteerde de Onderwijsinspectie de school na haar bezoek. Een mooie waardering voor de inzet en het enthousiasme waarmee Yuverta, onder begeleiding van Sardes, met taalgericht vakonderwijs (TVO) aan de slag gegaan is.

Even terug naar het begin

De docenten van Yuverta constateerden steeds vaker dat leerlingen de instructietaal en de schoolboekteksten niet begrepen. De school benaderde Sardes om hierover met docenten én leerlingen in gesprek te gaan. En wat bleek? Om de leerlingen tegemoet te komen, versimpelden de docenten vaak de inhoud van hun lessen. Goedbedoeld en leerlingen vinden dat ook best fijn. Maar toch voelde iedereen wel aan: dit is niet de oplossing. Het gevolg is namelijk dat leerlingen ‘blijven hangen’ in hun lage taalniveau. Het moest dus anders, dat was duidelijk.

Taalgericht vakonderwijs als speerpunt

Om die reden maakte Yuverta Roermond een speerpunt van taalgericht vakonderwijs (TVO). De docenten hadden immers handvatten nodig om leerlingen tijdens de les opstapjes te bieden om op een hoger taalniveau deel te nemen aan de les. Die handvatten kwamen uit het Sardes-traject ‘Dubbelslag TVO’. Een meerjarig traject waarin docenten intensief en praktijkgericht geschoold en gecoacht worden.

Toen de eerste groep docenten klaargestoomd was om met TVO aan de slag te gaan, was het de beurt aan de tweede groep. Doordat de eerste groep docenten ook opgeleid is tot TVO-coach, verspreidde de aanpak zich als een olievlek binnen het hele team.

Verbeterd leerklimaat

Het was even schakelen voor het team, maar dan heb je ook wat. De leerlingen begrijpen de lessen beter en versterken meteen hun algemene taalbasis. Daardoor begrijpen zij ook andere lessen en teksten weer beter. Ook doen zij actiever en meer betrokken mee aan de lessen, wat het totale leerklimaat ten goede komt.

“Het grote verschil dat ik zie is dat de docenten zich door dit project steeds meer bewust zijn geworden van het belang van taal in hun lessen. Ze krijgen oog voor de taalproblemen waar leerlingen tegenaan lopen en ze weten wat ze kunnen doen om daaraan tegemoet te komen. Dat is echt een grote verandering. En ze zien het effect ervan in hun lessen: de leerlingen leren meer en zijn veel actiever betrokken bij de les”, aldus de projectleider, ontwikkelaar onderwijs en schoolopleider van Yuverta vmbo Roermond.

Motivatie om door te gaan

De mooie ontwikkelingen bij Yuverta bleven dus niet onopgemerkt bij de inspectie. Men zag dat meer docenten naast hun vakdoelen ook taaldoelen stellen. Ook viel op dat meer docenten vanuit betekenisvolle contexten werken om leerlingen te helpen met de benodigde taal. Blijkbaar begint de investering vruchten af te werpen. Alle reden om ook volgend jaar op de ingeslagen weg door te gaan.

 

Wil jij, net als Yuverta, aan de slag met taalgericht vakonderwijs?

Lees meer cases

Een gezamenlijk pedagogisch beleid voor Dichtbij kinderopvang

Lees meer

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer