Bouwstenen voor taalbeleid – NRO Kennisbank

Taalstimulering draait niet alleen om mondelinge taalvaardigheid. Het gaat erom hoe we de taalontwikkeling kunnen bevorderen van alle basisschoolkinderen die vanwege hun sociale achtergrond achterlopen in de ontwikkeling van hun taalvaardigheid.

In dit artikel gaan we in op het didactisch handelen dat daarvoor nodig is. We besteden daarbij aandacht aan de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw van de basisschool. Daarnaast gaan we in op de houding en de verwachtingen van de leerkracht, die effect hebben op de taalontwikkeling.

Laatste publicaties van Sardes