De gevolgen van COVID in de kinderopvangsector

In het LKK-rapport ‘Knelpunten, werkbeleving en de gevolgen van COVID-19 in de kinderopvangsector’ uit juni 2023 worden enkele belangrijke ontwikkelingen bevestigd. Denk hierbij aan ziekteverzuim, de toegenomen personeelskrapte en schaalvergroting in de sector.

Opvallend zijn de uitkomsten over de gevolgen van de COVID-pandemie. Zo lijkt de pandemie een krimp in de vraag naar bso te hebben veroorzaakt, net als een sterk verminderd contact met ouders. Ook de effecten op kinderen en het toegenomen aantal ‘zorgkinderen’ zijn opvallend.