De zeven doorgaande lijnen van het IKC

De doorgaande lijn is een belangrijk begrip in het integraal kindcentrum. Heb je het over het IKC, dan heb je het al snel over de doorgaande lijn. De doorgaande lijn dreigt echter, net als het IKC zelf, een behoorlijk containerbegrip te worden. In veel publicaties worden de horizontale (door de dag heen) en verticale (een opbouw naar leeftijd) doorgaande lijnen onderscheiden, maar in ons werk met en voor IKC’s onderscheiden we er meer. En dat leidt tot spraakverwarring. Want bedoelt de IKC-directeur hetzelfde met de doorgaande lijn als de pedagogisch-medewerker, de leerkracht of de coach? Hoogste tijd dus voor opheldering.

In dit paper beschrijven we zeven doorgaande lijnen van het IKC die wij in het veld ontwaren. Bij elke doorgaande lijn geven we een toelichting en beschrijven we manieren om aan die doorgaande lijn te werken en relevante aspecten daarbij. Daarna kijken we nog wat de wet zegt over de doorgaande lijn en staan we kort stil bij nut en noodzaak van doorgaande lijnen.

Onze nieuwste publicaties