Handboek de gemeente en integrale kindcentra

In veel gemeenten wordt nagedacht over de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC). Omdat onderwijs en opvang de primaire partners zijn van een IKC, is het voor-stelbaar dat gemeenten zich afvragen wat hun rol hierin is. Deze handreiking gaat daarom specifiek over mogelijke rollen voor gemeenten bij de ontwikkeling van IKC’s.

In deze handreiking wordt uitgelegd wat een integraal kindcentrum is en welke be-leidsterreinen raakvlakken hebben met de IKC-vorming. We sluiten daarbij ook aan bij de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

De volgende vragen komen in deze handreiking aan de orde:

  • Wat is een IKC?
  • Waarom werken we aan een IKC?
  • Wat zijn de verschillen tussen een brede school, een IKC en een MFA?
  • Wat is het landelijk beleid op het gebied van IKC?
  • Initiatief en verantwoordelijkheden
  • Welke beleidsterreinen zijn aan de orde?
  • Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn?
  • Hoe plaatsen we het IKC op de LEA?
  • Hoe zou een plan van aanpak eruit kunnen zien?

Onze nieuwste publicaties