Handreiking hbo’ers in de voorschoolse sector

Stappenplan voor gemeenten en voorschoolse instellingen

In het kader van bestuurlijke afspraken tussen Rijk en G37 is afgesproken het aantal hbo’ers op de groep uit te breiden. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Sardes een verkennend onderzoek uitgevoerd naar hbo’ers in de voorschool. Op basis van de resultaten is een compacte handreiking geschreven voor gemeenten en instellingen die met hbo’ers in de voorschoolse sector aan de slag willen.

Lees ook